akl

Přednášky o vadách a poruchách řeči

Asociace klinických logopedů ČR pořádá podzimní cyklus přednášek o problematice vad a poruch řeči.

Více informací
backtoschool

Vítejte zpátky!

Doufáme, že jste si během léta vydatně odpočinuli, a těšíme se, až se opět shledáme a budeme pokračovat v odhalování tajemství řeči.

Váš Fonetický ústav

LaS2

Článek v Language and Speech

V prestižním impaktovaném časopise Language and Speech byl v rámci služby OnlineFirst vydán článek R. Skarnitzla a P. Šturma zabývající se asimilací znělosti u českých a slovenských mluvčích angličtiny.

ZBRK

Zvuková báze řečové komunikace

Naše nová publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací
Grafika1
ZBŘKkniha
rPraat-mPraat