tvt

Fonetický ústav na Týdnu vědy a techniky

Fonetický ústav se účastní Týdne vědy a techniky AV ČR: zveme vás na přednášku doc. Radka Skarnitzla (Co je zvláštního na slovním přízvuku v češtině?) v úterý 8. listopadu od 17 hodin. Dr. Tomáš Bořil připravil seminář pro střední školy (Jak zobrazit a změnit hlas pomocí počítače). Více informací najdete na http://www.tydenvedy.cz/

akl

Přednášky o vadách a poruchách řeči

Asociace klinických logopedů ČR pořádá podzimní cyklus přednášek o problematice vad a poruch řeči.

Více informací
LaS2

Článek v Language and Speech

V prestižním impaktovaném časopise Language and Speech byl v rámci služby OnlineFirst vydán článek R. Skarnitzla a P. Šturma zabývající se asimilací znělosti u českých a slovenských mluvčích angličtiny.

ZBRK

Zvuková báze řečové komunikace

Naše nová publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací
tvt2
ZBŘKkniha
rPraat-mPraat