Alžběta Houzar

Mgr. Alžběta Houzar, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • Po předchozí domluvě
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 14

CurriculumVýukaPublikaceGranty

https://orcid.org/0000-0002-6526-9532

Absolvovaná VŠ

2016 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obory Obecná lingvistika a Fonetika (Bc.)
2018 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Fonetika (NMgr.)

Zaměstnavatel

od r. 2022 asistent – Fonetický ústav, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Odborné zaměření

Zabývám se zejména variabilitou řečového signálu v závislosti na individualitě jednotlivce a možnostmi identifikace mluvčího ve forenzní oblasti. Tomuto tématu byl věnován také můj disertační projekt.

Vyučované předměty

Rozvrh

Knihy, editace monografií, kapitoly v monografiích

Milička, J. & Růžičková, A. (2020). Phonological properties as predictors of text success. In: Adam Pawłowski, Sheila Embleton, Jan Macutek and George Mikros (eds.): Language and Text: Data, Models, Information, Applications. John Benjamins.

Recenzované články

Nechanský, T., Bořil, T., Houzar, A., & Skarnitzl, R. (2022). The impact of mismatched recordings on an automatic-speaker-recognition system and human listeners. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 1/2022, 11–22. pdf https://doi.org/10.14712/24646830.2022.25

Houzar, A., & Skarnitzl, R. (2022). Intra- and inter-speaker variability of vowel space using three different formant extraction methods. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 1/2022, 83–95. pdf https://doi.org/10.14712/24646830.2022.30

Houzar, A. (2022). 29. konference Mezinárodní asociace pro forenzní fonetiku a akustiku (IAFPA). Naše řeč, 105, 162–165.

Růžičková, A. & Skarnitzl, R. (2017). Voice disguise strategies in Czech male speakers. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 19–34. pdf

Konferenční příspěvky a další články

Houzar, A.; Nechanský, T. & Skarnitzl, R. (2022). Impact of vocal tract resonance modifications on LTF and f0. In: Proceedings of IAFPA 2022.

Nechanský, T.; Houzar, A. & Skarnitzl, R. (2022). The effect of free voice-disguise methods on ASR performance. In: Proceedings of IAFPA 2022.

Nechanský, T.; Bořil, T.; Růžičková, A.; Skarnitzl, R. & Skořepa, V. (2021). The effect of language and temporal mismatch on LTF and ASR analyses. 29th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Marburg, Germany.

Růžičková, A.; Asiaee, M; Nourbakhsh, M. & Skarnitzl, R. (2019). Tweaking the settings: testing the performance of iVocalise on Czech and Persian. 28th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Instanbul, Turkey.

Průchová, T.; Růžičková, A. & Skarnitzl, R. (2018). Description of voices by naïve listeners: Does guided instruction help? 27th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Huddersfield, UK.

Milička, J. & Růžičková, A. (2018). Demand and Supply in the Communication Process: The Case of Lexical Richness and Phonological Features. QUALICO 2018, Wroclaw, Poland.

Milička, J. & Růžičková, A. (2018). Slovak Vowel Phonotactics: Slavic Origins vs.Hungarian Influences. SlaviCorp 2018, Prague, Czech Republic.

Skarnitzl, R. & Růžičková, A. (2017). The malleability of speech production: An examination of sophisticated voice disguise. 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, Split, Croatia.

Úvod > Ústav > Vyučující > Alžběta Houzar