Věkově závislé změny řeči

Věkově závislé změny akustických charakteristik řeči dospělých mluvčích

Poskytovatel: GAČR
Číslo: 16-19975S

Trvání: 2016-2018

Řešitel: Roman Čmejla (Fakulta elektrotechnická, ČVUT)
Spoluřešitel z FF UK: Jan Volín
Účastníci z FF UK: T. Bořil

Anotace:

Porozumění změnám v hlasu a řeči z důvodu stárnutí je důležité pro všechny, kteří se zaměřují na studium a péči o starší populaci. Hlavním cílem projektu je vytvoření normativní studie, která přispěje k hlubšímu porozumění obecných kritérií vztahujících se ke stárnutí hlasu a řeči. Dále se plánujeme detailně zaměřit na studium výslovnosti českých samohlásek a použití prozodie v řeči. Databáze se bude skládat z velkého počtu 180 českých rodilých mluvčích různého věku (20-80 let) a pohlaví. Každý účastník studie bude požádán o provedení několika řečových úloh včetně prodloužené fonace, rychlého opakování slabik či krátkého monologu. Následně bude provedena systematická, objektivní analýza řečových a hlasových charakteristik. Výsledky projektu mohou přispět k lepšímu pochopení problematiky týkající se obecných anatomických, fyziologických a lingvistických modelů řeči v důsledku stárnutí hlasu a stejně tak i k lepšímu pochopení fyziologických mechanismů zodpovědných za progresi řady řečových poruch a přispět tak významně k vědeckým i klinickým poznatkům.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Věkově závislé změny řeči