Filtrování

– Filtrování provádíme ve frekvenční doméně a nemůžeme ho tedy provádět přímo na objektu typu Sound.
– Musíme převést zvuk na spektrum pomocí příkazu Spectrum – To Spectrum… v dynamickém menu objektového okna.
– Po převodu zvuku na spektrum se přepneme do editačního okna, které zobrazí spektrální složení celého zvuku.

– Filtrování samotné můžeme orientačně provádět zvolením dané frekvenční oblasti, stejně jako volíme část zvuku v editačním okně objektu Sound.
– Pro přesnější filtrování používáme nabídku Select – Select…, kde můžeme přesně zadat hraniční hodnoty pásem.
– Poslech pásmového, vysoko- a nízkopropustného filtru můžeme zkoušet přímo v okně kliknutím na danou část na horní liště.
– Odfiltrování pak provádíme pomocí příkazů Edit – Pass band… (pásmový filtr) a Edit – Stop band… (blokující pásmový filtr).
– Kolonka Smoothing určuje rychlost úpadku, ideální filtr tedy bude mít hodnotu 0 Hz