Nabídka expertizy

Fonetický ústav se zabývá řečovou komunikací v nejširších souvislostech – od zkoumání řečové produkce přes akustické vlastnosti a percepční odraz řeči až po sociální aspekty komunikace. Fonetika je vědou interdisciplinární s výrazným technickým přesahem, který zahrnuje statistické zpracování dat, spektrální analýzu řečového signálu či učení algoritmů pro klasifikaci. Spolupracujeme s pracovišti zaměřenými na lingvistickou i technickou stránku řečové komunikace v České republice i v zahraničí a pořádáme mezinárodní workshopy a konference. Studenti i absolventi fonetiky se uplatňují v zahraničních firmách jako jazykoví konzultanti nebo na pozicích spojujících svět techniky a lingvistiky.

Letáček ke stažení

Tým Fonetického ústavu se věnuje výzkumu nebo výukové a poradenské činnosti v několika aplikovatelných oblastech:

 • akustická a poslechová analýza řečového signálu
 • detailní rozbor výslovnosti v češtině a v dalších vybraných jazycích
 • výuka výslovnosti češtiny i vybraných cizích jazyků
 • identifikace mluvčího a další úlohy související s forenzní fonetikou a audioexpertízou
 • fonetický přepis (transkripce)
 • statistické metody zpracování dat

Co nabízíme

Výzkum a analýzy související s nejrůznějšími aspekty řečové komunikace:

 • posuzování kvality řečového projevu u mluvčích češtiny i jiných jazyků (při výběru mluvčích pro účely vytvoření řečové syntézy, u mediálních mluvčích apod.)
 • poradenství týkající se výslovnosti na úrovni hlásek i prozodických modulací, jednorázové i dlouhodobé konzultace poskytované profesionálním mluvčím (např. média, divadla a další kulturní instituce, tlumočníci, reklamní agentury)
 • výuka výslovnosti češtiny i cizích jazyků (identifikace problémových oblastí a stanovení priorit pro vylepšování výslovnosti, opřené o probíhající empirický výzkum)
 • forenzně fonetické analýzy (tzv. audioexpertíza), tedy foneticky motivovaná identifikace mluvčího (srovnávání hlasů, profilování mluvčího, hlasová konfrontace), analýza neřečových zvuků, posuzování manipulací s nahrávkami, analýza obtížných nahrávek
 • fonetický přepis výslovnosti v transkripčním systému českém i mezinárodním (IPA), např. pro účely obchodních značek
 • sestavování percepčních testů pro účely zkoumání různých aspektů řečového signálu (kvalita přenosu v telekomunikačních sítích, kvalita syntetické řeči, percepční dopad výslovnosti konkrétního mluvčího)
 • pořizování řečových nahrávek v profesionálně vybaveném nahrávacím studiu i v terénu
 • návrh a tvorba řečových databází
 • programování, tvorba webových aplikací
Úvod > Ústav > Nabídka expertizy