Nová kniha o slabice

Nová kniha Pavla Šturma a Aleše Bičana nazvaná Slabika a její hranice v češtině přináší komplexní rozbor slabikování češtiny. Autoři po obecné části o slabice a slabikování nabízejí vlastní pohled na určení slabičné hranice, jenž je sice aplikován na češtinu, ale díky jeho obecnosti ho lze užít i v dalších jazycích. Provedené experimenty a fonotaktické analýzy zkoumají slabičné hranice v rámci čtyř základních aspektů zvukové stránky jazyka – z hlediska artikulace, akustiky, percepce i fonologie. Na základě získaných poznatků autoři v závěrečné části stanovují foneticky i fonologicky informovaný model slabikování zahrnující jednak preferenční, jednak kategoriální pravidla pro určování slabičných hranic v češtině.

Úvod > Nástěnka > Nová kniha o slabice