Sound to Sense

Sound to Sense

Poskytovatel: Evropská komise (Marie Curie Research Training Network)
Číslo: MRTN-CT-2006-035561

Trvání: 2007-2011

Řešitel: prof. Sarah Hawkins (University of Cambridge)
Spoluřešitel za FF UK: Jan Volín
Účastníci z FF UK: R. Skarnitzl, Z. Palková
Spolunositelé: celkem 13 evropských univerzit

Anotace:

Interdisciplinární projekt financovaný Evropskou komisí v rámci Marie Curie Research Training Network, který sdružuje fonetiky-lingvisty s inženýry a psychology. Cílem je různými způsoby zjišťovat, jaké druhy informací obsahuje řečový signál a jak posluchači tyto informace využívají při poslechu jejich mateřského jazyka, cizího jazyka nebo v hlučných prostředích.