/t/ v irské angličtině

Tato stránka obsahuje nahrávky různých variant /t/ v irské angličtině jako doprovodný materiál k článku R. Skarnitzla a D. Rálišové. Jedná se o oslabené (lenizované) varianty.

První ukázka představuje tradiční variantu, frikativní /t/, které se často označuje jako slit-T a které přepisujeme []. Ukázka odpovídající obr. 6 v našem článku obsahuje spojení [hɑːt̞‿æf] ze slov hot afternoon.

 

Tradiční varianta je definována jako neznělá apiko-alveolární frikativa. Naše data však obsahovala případy i znělého slit-T. Druhá ukázka (obr. 7) obsahuje stejné spojení [hɑːt̞ˇ‿æf] ze slov hot afternoon, vyslovené jinou mluvčí. Následující dva příklady odpovídají obrázkům 8 ([bət̞ˇ‿ɛː] ze spojení but ehm) a 9 ([bət̞ˇʔ] but I, kde zájmeno bylo vysloveno odsazeně, s rázem).

 

Kromě znělé varianty apiko-alveolární frikativy naše data obsahovala položky neznělou lamino-alveolární frikativu, kterou přepisujeme se symbolem pro artikulaci čepelí jazyka (laminální): [t̞ ̻ ]. Z ukázky slova cat (odpovídající obr. 10) je patrné, že toto „t“ je percepčně podobné frikativě [s].

 

Konečně zmíníme variantu, kterou považujeme spíše za náhodnou realizaci a kterou bychom foneticky mohli popsat jako frikativní švih; přepisujeme ji [ɾ̞]. Ukázka odpovídá obr. 11 a představuje slovo shouting [ʃa͡ʊɾ̞ɪŋ].

 

Tento frikativní švih je percepčně podobný českému [ř], které má z fonetického hlediska většinou už jen jeden kmit.