Pojmy fonetického popisu

Pojmy fonetického popisu v relaci k akustickým, percepčním a artikulačním charakteristikám řeči

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 405/05/0436

Trvání: 2005-2007

Řešitel: Zdena Palková
Účastníci z FF UK: J. Volín, R. Skarnitzl, J. Veroňková, P. Machač, J. Janoušková, B. Hedbávná

Anotace:

Cílem projektu je zjistit a experimentálně doložit stupeň korespondence mezi pojmy fonetického popisu, akustickými a artikulačními vlastnostmi, které jsou považovány za fyzikální podstatu těchto pojmů, a funkčním účinkem na posluchače v řečové komunikaci. Výzkum bude zaměřen na jevy ze čtyř okruhů problematiky: a) Percepční relevance segmentů a přechodových jevů, výzkum na bázi vokálů; b) Podmínky diferenciace segmentů a typy jejího oslabování, výzkum na bázi konsonantů; c) Zvukové charakteristiky promluvového úseku v popisu intonace; d) Spádové zvukové jevy: klasifikace z hlediska popisu češtiny.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Pojmy fonetického popisu