Prozodická fráze v současné mluvené češtině

Prozodická fráze v současné mluvené češtině: význam, rovnováha, stochastické vzorce

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 21-14758S

Trvání: 2021-2023

Řešitel: Jan Volín
Účastníci z FF UK: R. Skarnitzl, T. Bořil, P. Šturm

Anotace:

Cílem projektu je vytvořit komplexní popis prozodického frázování v češtině, a to konkrétně v mluvě zpravodajské, v uměleckých vyprávěních a ve spontánních dialozích. Popis zahrne akustické, fonetické, syntaktické a sémantické analýzy rozsáhlého korpusu mluvených textů. Důležitost jednotlivých faktorů frázování bude testována v percepčních monitorovacích experimentech s měřením reakčních dob a v komputačních modelech.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Prozodická fráze v současné mluvené češtině