Rušivost parazitních zvuků

Tato stránka obsahuje zvukové ukázky k článku Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích (Skarnitzl & Machač, 2012, Naše řeč).

Článek se zabývá dvěma typy parazitních jevů, s nimiž se můžeme setkat v mluvě rozhlasových a televizních mluvčích, ačkoli v běžných projevech jsou spíše řídké a samotní tito mluvčí je při běžném hovoru nepoužívají. Jedná se o preglotalizaci a vkladné, neboli epentetické šva.

Preglotalizace

Nejprve si ukažme, co je běžný ráz (tvrdý hlasový začátek) před samohláskami. Následující ukázka obsahuje dvě realizace spojení u auta, první s rázem před substantivem, [ˈʔu ʔauta], druhá bez rázu, [ˈʔuauta].

Jev, který popisujeme jako parazitní preglotalizaci, je výskyt rázu před souhláskou. Následující příklad obsahuje tři realizace spojenídobrý den: bez preglotalizace [ˈdobriː ˈden], s preglotalizací ve formě rázu [ˈʔdobriː ˈden] a s kombinací rázu a vokalického prvku, šva, [ʔəˈdobriː ˈden]; říkáme, že glotální segment je epentetickým šva fortifikován, posílen.

Dále uvádíme konkrétní ukázky z poslechového testu, který jsme v rámci výzkumu zadávali; hodnota v závorce udává míru rušivosti (na stupnici od 0 do 100).

a) před neznělou frikativou ve spojení sám nemám (rušivost: 42)

 

b) před znělou frikativou ve spojení zákaz hry (19)

 

c) před znělou frikativou s fortifikací ve slově zahájila (60)

 

d) před sonorou s preglotalizací ve formě tvrdého hlasového začátku a s fortifikací ve slově náměstek (71)

 

e) před znělou explozivou s preglotalizací ve formě dyšného hlasového začátku a fortifikace ve spojenídnes očekáváme (76)

Epentetické šva

Přítomnost epentetického šva je v některých kontextech nevyhnutelná při pečlivější výslovnosti; rušivě působí tehdy, když dává vzniknout dojmu přidané slabiky. Poslechněte si následující ukázku. První realizace spojení pokud bude můžeme považovat za neutrální, [ˈpokudə ˈbude]. Realizace druhá již však zní jako pětislabičná: [ˈpokudə ˈbude]. Zvláštní případ představuje třetí realizace, kde navíc dochází k porušení spisovné asimilace znělosti: [ˈpokutə ˈbude].


Dále opět uvádíme ukázky z poslechového testu.

a) mezi sonorami ve spojení pětadvacátém místě (11)

 

b) mezi sonorou a neznělou explozivou (vzniká dojem dodatečné slabiky) ve spojení mohli jen pokrčit (53)

 

c) mezi neznělou explozivou a frikativou ve spojení déšť se sněhem (93)

 

d) mezi neznělou frikativou a afrikátou ve spojení nás čeká (90)