Kurzy pro jiné obory

Fonetický ústav nabízí zájemcům o fonetickou problematiku studujícím jiné obory některé kurzy bakalářského studia:

I navazujícím magisterským studentům se zájmem o řeč máme co nabídnout:

  • Sociophonetics – jak řeč odráží konstrukci naší identity a jak sociálně podmíněnu variabilitu vlastně vnímáme, se dozvíte v tomto anglicky vyučovaném kurzu (jednou za dva roky)
  • Srovnávací fonetika – koho zajímají jazyky a jejich srovnávání, našel ten správný kurz; předmět však předpokládá základní fonetické znalosti (akustika, artikulace, fonologie)

Zabezpečujeme také fonetické předměty pro další ústavy Filozofické fakulty:

  • Fonetika a fonologie angličtiny (část I a II) pro Ústav anglického jazyka a didaktiky
  • Fonetika a fonologie češtiny pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace
  • Kontrastivní fonetika angličtiny pro Ústav translatologie
  • Fonetika a fonologie češtiny pro cizince (část I a II) pro Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
  • Zvuková rovina češtiny pro cizince pro ÚBCKN
  • Korektivní výslovnost češtiny pro cizince (nižší úroveň – kurz I a II, vyšší úroveň – kurz I a II) pro stážisty ÚBCKN
  • Fonetická variabilita angličtiny pro Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav translatologie
  • Fonetika a fonologie češtiny jako cizího jazyka pro Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Úvod > Studium > Kurzy pro jiné obory