Kurzy pro jiné obory

Fonetický ústav nabízí zájemcům o fonetickou problematiku studujícím jiné obory některé kurzy bakalářského studia.

  • Fyziologická fonetika – úvodní prakticky orientovaný kurz věnovaný artikulačnímu základu řeči
  • Akustika řeči I a Akustika řeči II – přístupný úvod k akustickým vlastnostem řeči
  • Základy fonologie – představení základních pojmů fonologického popisu řeči a jejich praktické osvojení na dokladech z různých jazyků
  • Statistické metody ve fonetickém výzkumu I a II – statistika na fonetice nudou rozhodně není a pochopí ji každý
  • Srovnávací fonetika – koho zajímají jazyky a jejich srovnávání, našel ten správný kurz; předmět však předpokládá základní fonetické znalosti (akustika, artikulace, fonologie)
  • Úvod do programování I a Úvod do programování II – programování na Filozofickou fakultu patří. Naučíte se od základů zpracovávat data, vytvářet grafy, interaktivní webové stránky a automatizovat činnosti. V současné době je předmět orientován na jazyk R a nástroje LaTeX.

Zabezpečujeme také fonetické kurzy pro další ústavy Filozofické fakulty:

Úvod > Studium > Kurzy pro jiné obory