Aktuální projekty

 Název projektu

Číslo projektu Řešitel Trvání

Jazyk v proměnách času, místa, kultury

PROGRES 4 Petr Čermák 2017-2021

Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

GAČR 16-04420S Jindřich Matoušek (ZČU Plzeň); za FF Radek Skarnitzl 2016-2018
Věkově závislé změny akustických charakteristik řeči dospělých mluvčích GAČR 16-19975S Roman Čmejla (ČVUT); za FF Jan Volín 2016-2018
Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty