Aktuální projekty

Název projektu Číslo projektu Řešitel Trvání
KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) EFRD CZ.02.1.01/0.0/0.0/
16_019/0000734
Mirjam Friedová 2018-2022
UTILE (Ultrasound tongue imaging for speech sound learning and remediation) Tanja Kocjančič-Antolík 2018-2020
Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života PRIMUS/17/HUM/19 FF Kateřina Chládková 2018-2020
Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích GAČR 18-18300S Jitka Veroňková 2018-2020

Jazyk v proměnách času, místa, kultury

PROGRES 4 Petr Čermák 2017-2021

Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

GAČR 16-04420S Jindřich Matoušek (ZČU Plzeň); za FF Radek Skarnitzl 2016-2018
Věkově závislé změny akustických charakteristik řeči dospělých mluvčích GAČR 16-19975S Roman Čmejla (ČVUT); za FF Jan Volín 2016-2018
Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty