Současný stav a historie

Fonetický ústav FF UK je jediným specializovaným fonetickým pracovištěm v České republice a zároveň i jediným centrem výchovy odborníků na úrovni bakalářské, magisterské i doktorské. Zabezpečujeme fonetické kurzy nejen pro naše kmenové studenty, ale i pro řadu dalších oborů (český jazyk a literatura, anglistika a amerikanistika, čeština pro cizince atd.).

Historie Fonetického ústavu

Fonetické pracoviště na FF UK patří k nejstarším v Evropě. Bylo založeno v r. 1919 jako první svého druhu u nás a až do 2. světové války bylo vyhledávaným centrem oboru fonetika ve středoevropském regionu, zejména pro slovanské jazyky. Koncem 60. let se projevily následky politicky motivovaného omezování oboru, od reformy vysokého školství do konce 80. let nebyla fonetika samostatným studijním oborem. Fonetický ústav ztratil též administrativní samostatnost i technické zázemí potřebné k serióznímu výzkumu.

Od počátku 90. let vyvíjí ústav systematické úsilí o obnovení životaschopnosti oboru a o jeho návrat na úroveň nezbytnou pro mezioborovou a mezinárodní spolupráci. V r. 1990 byl otevřen obor lingvistika a fonetika a v r. 1993 byla Fonetickému ústavu vrácena samostatnost, a tím i možnost hledat nové pracovníky. V r. 2001 byla otevřena fonetika jako samostatný obor magisterského studia, v r. 2007 bylo akreditováno studium bakalářské a navazující magisterské. Na úrovni doktorského studia působí FÚ opět jako školicí pracoviště i v měřítku meziuniverzitním.

Úvod > Ústav > Současný stav a historie