Martina Černá

Mgr. Martina Černá

Konzultační hodiny
  • online, po předchozí dohodě
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 13

CurriculumPublikaceGrantyZávěrečné práce

Mgr. Černá je v současné době na rodičovské dovolené.

 

Absolvovaná VŠ

2014 – Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, specializace Logopedie, Surdopedie, Specifické poruchy učení (Mgr.)
2013 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obory Český jazyk a literatura a Fonetika (Mgr.)

Zaměstnavatel

od r. 2017 asistent – Fonetický ústav, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
od r. 2017 soukromá logopedická praxe
2014/2015 externí přednášející – Fonetický ústav, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
2014-2017 logoped ve zdravotnictví – Carpe Diem Bohemia, s. r. o., Centrum řeči a komunikace

Odborné zaměření

Ve své klinické praxi se zabývám diagnostikou a terapií řečových poruch u dětí i dospělých. V rámci diferenciální diagnostiky mě zajímají různé aspekty osvojování řeči, jejichž znalost umožňuje odlišit fyziologický stav od patologie (ta zahrnuje široké spektrum – od vadné výslovnosti jedné či několika hlásek až po vážné specifické vývojové poruchy řeči).

V případě dospělých pracuji vedle osob s prostou vadou výslovnosti také s pacienty s neurogenními poruchami komunikace či koktavostí – v její terapii využívám kromě tradičních logopedických i neurolingvistické přístupy.

Recenzované články

Černá, M. & Skarnitzl, R. (2018). Fonetická transkripce a její využití v logopedické praxi. Listy klinické logopedie, 3, 3–9. pdf

Přednášky

Paroubková, M. a Černá, M. (2016). Dyslálie. Přednáška pro Asociaci klinických logopedů ČR, 4. října 2016.

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Martina Černá