Akustika řeči

Témata na zimní semestr

1. Zvuk, jeho vlastnosti a šíření
2. Rezonance a akustické filtry
3. Psychoakustika
4. Filtrová teorie produkce řeči

Témata na letní semestr

5. Vokály (Viz také Referenční hodnoty českých formantů.)
6. Konsonanty
7. Analýza řečového signálu

Úvod do práce s Praatem

Základní operace: otevření, vytvoření a uložení zvuku
Editační okno
Filtrování
Skriptování v Praatu

Odkazy

Praat: software pro analýzu řeči

WaveShaper: program pro tvarování vln

Úvod > Studium > Stránky kurzů > Akustika řeči