Editační okno

– Editační okno spustíme příkazem Edit v dynamickém menu objektového okna.
– Editační okno funguje pro různé typy objektů – Sound, Spectrum, TextGrid atd.
– Zde se podíváme jen na editační okno objektu Sound.

pro objekt Sound – zobrazí se nám oscilogram a spektrogram
– pokud se spektrogram nezobrazí, je třeba zadat delší čas do kolonky Longest analysis v nabídce View – Show analyses.
– druhou možností je použít funkci zoom a „přiblížit se“
– pro zoom používáme tlačítka all, in, out, sel (výběr) v levém dolním rohu
– k přehrávání používáme lišty pod oscilogramem – horní přehrává zvolené části, prostřední aktuální okno, dolní celý zvuk

– V editačním okně můžeme o zvuku zjišťovat různé informace (např. hodnoty f0, formantů nebo intenzity).
– Obecně platí, že abychom mohli takovéto informace získat, musí být daný parametr zobrazen.
– V daných položkách menu musíme zvolit Show pitch, Show formants apod.
– Pak již můžeme zjistit např. hodnotu F1 a F2 v daném místě nebo pro daný výběr, maximální intenzitu nebo f0 v celém zvuku i pro výběr.

Úvod > Studium > Stránky kurzů > Akustika řeči > Editační okno