Tomáš Bořil

Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • Kdykoliv po dohodě e-mailem.
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 13

RozvrhCurriculumPublikaceGrantyZávěrečné práceVyučované předměty

Rozvrh

 

Absolvovaná VŠ

2012 (Ph.D.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Teoretická elektrotechnika
2008 (Ing.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Elektronika – Elektronické systémy
2006 (Bc.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Elektronika a sdělovací technika

Zaměstnavatel

od 2012 Fonetický ústav FF UK (odborný asistent)

Odborné zaměření

Odbornou znalost číslicového zpracování signálů (DSP) využívám pro zkoumání akustiky řeči, zejména vlastností hlásek, hlasivkového tónu a intonace. Statistické vyhodnocování dat je důležitou součástí takových fonetických analýz. Tvorbou nových programových nástrojů v nejrůznějších prostředích usnadňuji a urychluji používané postupy. Těší mě, že základy těchto znalostí mohu úspěšně předávat studentům na Filozofické fakultě a obor Fonetika tak může spolupracovat i s oblastí řečových technologií.

V současné době zkoumám akustické aspekty stárnutí lidského hlasu, což může být mimo jiné zajímavým pomocníkem pro vyhodnocování podezřelých odchylek, které mohou souviset například s neurodegenerativními onemocněními. A dále se podílím na hledání a popisování problémů počítačové syntézy řeči v češtině, díky tomu se dozvídáme stále nové poznatky o tom, jak naše řeč skutečně funguje.

Knihy, editace monografií, kapitoly v monografiích

Skarnitzl, R., Vaňková, J. & Bořil, T. (2015). Optimizing the extraction of vowel formants. In: Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (Eds.), Tackling the Complexity in Speech, 165–182. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [pdf] [bib]

Volín, J. & Bořil, T. (2014). Základní frekvence v konturách a průbězích. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 65–76. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Bořil, T. & Weingartová, L. (2014). Rozhodování a statistika. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 116–135. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Weingartová, L., Bořil, T. & Vaňková, J. (2014). Spektrální sklon. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 77–94. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Vaňková, J. & Bořil, T. (2014). Telefonní přenos. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 104–115. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Recenzované články

Volín, J. & Bořil, T. (2017). Acoustic correlates of prosodic dimensions in younger and older speakers of Czech. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 45–54. [pdf] [bib]

Hruška, R. & Bořil, T. (2017). Temporal variability of fundamental frequency contours. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 35–44. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2013). Autoregressive causal relation: Digital filtering approach to causality measures in frequency domain. Digital Signal Processing, 23(5), 1756–1766. [pdf] [bib] DOI 10.1016/j.dsp.2013.04.006

Volín, J. & Bořil, T. (2013). General and speaker-specific properties of F0 contours in short utterances. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 1/2014, 9–19. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2010). Metody pro analýzu kauzálních vztahů v EEG. Elektrorevue, 126, 1–6. [pdf] [bib]

Konferenční příspěvky a další články

Kaiser, J. & Bořil, T. (2018). Impact of the GSM AMR Codec on Automatic Vowel Formant Measurement in Praat and VoiceSauce. In Proceedings of 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), 409–412. [pdf] [bib] DOI 10.1109/TSP.2018.8441185

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2017). Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration: Impacts for concatenative speech synthesis. In: Proceedings of Interspeech 2017, 2998–3002. [pdf] [bib] [conference poster]

Volín, J., Tykalová, T. & Bořil, T. (2017). Stability of prosodic characteristics across age and gender groups. In: Proceedings of Interspeech 2017, 3902–3906. [pdf] [bib] [conference poster]

Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2016). Tools rPraat and mPraat: Interfacing phonetic analyses with signal processing. In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček & K. Pala (Eds.), Proceedings of the 19th International Conference on Text, Speech and Dialogue, 367–374. Cham: Springer International Publishing. [pdf] [bib] [conference presentation]

Vaňková, J., Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2014). Stability of short-term voice quality parameters in GSM. In: Proceedings of IAFPA 2014. [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2011). System interpretation of causality measures in frequency domain used in EEG analysis. In: 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2011). EURASIP, 1539–1543. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2010). Performance study of causality measures. In: Technical Computing Bratislava 2010, 1–5. Bratislava: RT systems, s.r.o.

Bořil, T. (2010). The use of Matlab and Simulink in signal and system theory course. In: Technical Computing Bratislava 2010, 1–4. Bratislava: RT systems, s.r.o.

Bořil, T. (2010). Multivariate autoregressive modelling of causal connections in EEG. In: Analýza a zpracování řečových a biologických signálů – sborník prací 2010, 9–13. Praha: České vysoké učení technické v Praze.

Bořil, T. (2009). Toolkit for EASYS2 EEG data format processing in Matlab, EEGLAB and sLoreta environment. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava.

Bořil, T. (2009). Revealing of Relations in EEG via Granger Causality. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering.

Bořil, T. & Sovka, P. (2009). Active brain centres selection for function connection analysis. In: Technical Computing Prague 2009, 18–21. Prague: HUMUSOFT.

Bořil, T. (2009). Grangerova kauzalita a EEG. In: Analýza a zpracování řečových a biologických signálů – sborník prací 2009, 30–37. Praha: České vysoké učení technické v Praze.

Bořil, T. & Sovka, P. (2008). Performance study of bivariate granger causality. In: Digital Technologies 2008, 1. Žilina: University of Žilina, Faculty of electrical engineering.

Bořil, H., Bořil, T. & Pollák, P. (2006). Methodology of Lombard speech database acquisition: Experiences with CLSD. LREC 2006 – 5th Conference on Language Resources and Evaluation, 1644–1647. Italy: Genova. [pdf] [bib]

Bořil, H., Bořil, T. & Pollák, P. (2005). Design of Lombard effect speech database. In: Proceedings of Radioelektronika 2005. Brno.

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Tomáš Bořil