Tomáš Bořil

Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.

Funkce
  • OBD (Agenda) - Fonetický ústav
  • Lokální web (Agenda) - Fonetický ústav
  • RIV (Agenda) - Fonetický ústav
Konzultační hodiny
  • Kdykoliv po dohodě e-mailem.
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 13

CurriculumVýukaPublikaceGrantyZávěrečné práce

https://orcid.org/0000-0002-5839-313X

Absolvovaná VŠ

2012 (Ph.D.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Teoretická elektrotechnika
2008 (Ing.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Elektronika – Elektronické systémy
2006 (Bc.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Elektronika a sdělovací technika

Zaměstnavatel

od 2012 Fonetický ústav FF UK (odborný asistent)

Odborné zaměření

Odbornou znalost číslicového zpracování signálů (DSP) využívám pro zkoumání akustiky řeči, zejména vlastností hlásek, hlasivkového tónu a intonace. Statistické vyhodnocování dat je důležitou součástí takových fonetických analýz. Tvorbou nových programových nástrojů v nejrůznějších prostředích usnadňuji a urychluji používané postupy. Těší mě, že základy těchto znalostí mohu úspěšně předávat studentům na Filozofické fakultě a obor Fonetika tak může spolupracovat i s oblastí řečových technologií.

V současné době zkoumám akustické aspekty stárnutí lidského hlasu, což může být mimo jiné zajímavým pomocníkem pro vyhodnocování podezřelých odchylek, které mohou souviset například s neurodegenerativními onemocněními. A dále se podílím na hledání a popisování problémů počítačové syntézy řeči v češtině, díky tomu se dozvídáme stále nové poznatky o tom, jak naše řeč skutečně funguje.

Knihy, editace monografií, kapitoly v monografiích

Veroňková, J., Bořil, T., Palková, Z. & Poukarová, P. (2020). Délka českých samohlásek u polských mluvčích v taktech s různou strukturou kvantity. In: Bogoczová, I. a kol. AREA SLAVICA 3 (Jazyk na hranici – hranice v jazyku), 51–61. Ostravská univerzita, Ostrava. ISBN: 978-80-7599-180-5.

Skarnitzl, R., Vaňková, J. & Bořil, T. (2015). Optimizing the extraction of vowel formants. In: Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (Eds.), Tackling the Complexity in Speech, 165–182. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [pdf] [bib]

Volín, J. & Bořil, T. (2014). Základní frekvence v konturách a průbězích. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 65–76. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Bořil, T. & Weingartová, L. (2014). Rozhodování a statistika. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 116–135. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Weingartová, L., Bořil, T. & Vaňková, J. (2014). Spektrální sklon. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 77–94. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Vaňková, J. & Bořil, T. (2014). Telefonní přenos. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 104–115. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Recenzované články

Nechanský, T., Bořil, T., Houzar, A., Skarnitzl, R. (2022). The impact of mismatched recordings on an automatic-speaker-recognition system and human listeners. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2022, pp. 11–22. ISSN 0567-8269, DOI 10.14712/24646830.2022.25[pdf] [bib]

Hévrová, M., Bořil, T. (2022). Longitudinal study of phonetic drift in L1 speech of late Czech-French bilinguals. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2022, pp. 131–149. ISSN 0567-8269, DOI 10.14712/24646830.2022.33[pdf] [bib]

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R., Hévrová, M. & Köpke, B. (2022). The effect of non-conclusive melodic rises on Czech speech sounding French. Linguistica Pragensia, 1(32), pp. 125-141, DOI 10.14712/18059635.2022.1.7. [pdf] [bib]

Svoboda, E., Bořil, T., Rusz, J., Tykalová, T., Horáková, D., Guttmann, C., Blagoev, K. B., Hatabu, H. & Valtchinov, V. I. (2022). Assessing clinical utility of machine learning and artificial intelligence approaches to analyze speech recordings in multiple sclerosis: A pilot study. Computers in biology and medicine, 148, 105853, DOI 10.1016/j.compbiomed.2022.105853. [pdf] [bib]

Volín, J. & Bořil, T. (2022). Individualita mluvčího v užití základní hlasové frekvence při přednesu básní. Naše řeč, 105(3), pp. 133-150, [web] [bib]

Hejná, M., Šturm, P., Tylečková, L. & Bořil, T. (2021). Normophonic Breathiness in Czech and Danish: Are Females Breathier Than Males? Journal of Voice Vol. 35, No. 3, pp. 498.e1–498.e22, DOI 10.1016/j.jvoice.2019.10.019. [pdf] [bib]

Tykalová, T., Škrabal, D., Bořil, T., Čmejla, R., Volín, J. & Rusz, J. (2021). Effect of Ageing on Acoustic Characteristics of Voice Pitch and Formants in Czech Vowels. Journal of Voice Vol. 35, No. 6, pp. 931.e21–931.e33 DOI 10.1016/j.jvoice.2020.02.022. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2019). Discontinuities in fundamental frequency: When do they really matter in synthetic speech? Akustické listy, 25, 4–9. [pdf]

Volín, J. & Bořil, T. (2017). Acoustic correlates of prosodic dimensions in younger and older speakers of Czech. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 45–54. [pdf] [bib]

Hruška, R. & Bořil, T. (2017). Temporal variability of fundamental frequency contours. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 35–44. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2013). Autoregressive causal relation: Digital filtering approach to causality measures in frequency domain. Digital Signal Processing, 23(5), 1756–1766. [pdf] [bib] DOI 10.1016/j.dsp.2013.04.006

Volín, J. & Bořil, T. (2013). General and speaker-specific properties of F0 contours in short utterances. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 1/2014, 9–19. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2010). Metody pro analýzu kauzálních vztahů v EEG. Elektrorevue, 126, 1–6. [pdf] [bib]

Konferenční příspěvky a další články

Hévrová M., Köpke B. & Bořil T. (2022). Perception of L1 Speech of late Czech-French Bilinguals by Czech Monolinguals. In: Propuestas en fonética experimental: enfoques metodológicos y nuevas tecnologías (Proceedings of VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental 2021), pp. 127-131, ISBN 978-84-8458-590-9. [pdf] [bib]

Volín J. & Bořil, T. (2021). Four Approaches to Extracting Gradient of Intonation Downtrends in Czech. In: 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2021, pp. 204–207, ISBN 978-166542933-7, DOI 10.1109/TSP52935.2021.9522643. [pdf] [bib]

Nechanský, T., Bořil, T., Růžičková, A., Skarnitzl R. & Skořepa, V. (2021). The effect of language and temporal mismatch on LTF and ASR analyses. In: Proceedings of IAFPA 2021.

Bořil T. & Veroňková J. (2020). Perceived Length of Czech High Vowels in Relation to Formant Frequencies Evaluated by Automatic Speech Recognition. In: Sojka P., Kopeček I., Pala K., Horák A. (eds) Text, Speech, and Dialogue. TSD 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12284. Springer, Cham, 409-417, DOI 10.1007/978-3-030-58323-1_44[pdf] [bib] [conference presentation]

Hévrová M., Bořil T. & Köpke B. (2020). Phonetic Attrition in Vowels’ Quality in L1 Speech of Late Czech-French Bilinguals. In: Sojka P., Kopeček I., Pala K., Horák A. (eds) Text, Speech, and Dialogue. TSD 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12284. Springer, Cham, 348-355, DOI 10.1007/978-3-030-58323-1_38[pdf] [bib]

Veroňková J. & Bořil T. (2020). Phonological Length of L2 Czech Speakers’ Vowels in Ambiguous Contexts as Perceived by L1 Listeners. In: Karpov A., Potapova R. (eds) Speech and Computer. SPECOM 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12335. Springer, Cham, 624-635, DOI 10.1007/978-3-030-60276-5_60[pdf] [bib]

Kaiser, J. & Bořil, T. (2018). Impact of the GSM AMR Codec on Automatic Vowel Formant Measurement in Praat and VoiceSauce. In: Proceedings of 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), 409–412. [pdf] [bib] DOI 10.1109/TSP.2018.8441185

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2017). Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration: Impacts for concatenative speech synthesis. In: Proceedings of Interspeech 2017, 2998–3002. [pdf] [bib] [conference poster]

Volín, J., Tykalová, T. & Bořil, T. (2017). Stability of prosodic characteristics across age and gender groups. In: Proceedings of Interspeech 2017, 3902–3906. [pdf] [bib] [conference poster]

Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2016). Tools rPraat and mPraat: Interfacing phonetic analyses with signal processing. In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček & K. Pala (Eds.), Proceedings of the 19th International Conference on Text, Speech and Dialogue, 367–374. Cham: Springer International Publishing. [pdf] [bib] [conference presentation]

Vaňková, J., Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2014). Stability of short-term voice quality parameters in GSM. In: Proceedings of IAFPA 2014. [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2011). System interpretation of causality measures in frequency domain used in EEG analysis. In: 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2011). EURASIP, 1539–1543. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2010). Performance study of causality measures. In: Technical Computing Bratislava 2010, 1–5. Bratislava: RT systems, s.r.o.

Bořil, T. (2010). The use of Matlab and Simulink in signal and system theory course. In: Technical Computing Bratislava 2010, 1–4. Bratislava: RT systems, s.r.o.

Bořil, T. (2010). Multivariate autoregressive modelling of causal connections in EEG. In: Analýza a zpracování řečových a biologických signálů – sborník prací 2010, 9–13. Praha: České vysoké učení technické v Praze.

Bořil, T. (2009). Toolkit for EASYS2 EEG data format processing in Matlab, EEGLAB and sLoreta environment. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava.

Bořil, T. (2009). Revealing of Relations in EEG via Granger Causality. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering.

Bořil, T. & Sovka, P. (2009). Active brain centres selection for function connection analysis. In: Technical Computing Prague 2009, 18–21. Prague: HUMUSOFT.

Bořil, T. (2009). Grangerova kauzalita a EEG. In: Analýza a zpracování řečových a biologických signálů – sborník prací 2009, 30–37. Praha: České vysoké učení technické v Praze.

Bořil, T. & Sovka, P. (2008). Performance study of bivariate granger causality. In: Digital Technologies 2008, 1. Žilina: University of Žilina, Faculty of electrical engineering.

Bořil, H., Bořil, T. & Pollák, P. (2006). Methodology of Lombard speech database acquisition: Experiences with CLSD. LREC 2006 – 5th Conference on Language Resources and Evaluation, 1644–1647. Italy: Genova. [pdf] [bib]

Bořil, H., Bořil, T. & Pollák, P. (2005). Design of Lombard effect speech database. In: Proceedings of Radioelektronika 2005. Brno.

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Tomáš Bořil