Úvod do programování

Prohlédněte si práce studentů z předchozích let.

Doporučujeme nainstalovat samotné R (hledat: download r), pro Windows instalovat buď 32bitovou verzi (univerzální), pro 64bitový systém je možné zvolit 64bitovou verzi (optimalizovaná).

Pro příjemnou práci nainstalovat navíc RStudio (hledat: download rstudio).

Nastavení univerzální kódování nejen českých znaků UTF-8 v RStudiu: menu Tools -> Global Options, vlevo druhé shora Code, vpravo záložka Saving, dole Default text encoding. Klepnout na Change… a vybrat UTF-8.

Nastavení odsazování v RStudiu: Tools, Global Options…, Code Editing, Tab width: 4.

Problémy a jejich řešení

RStudio nenaskočí (objeví se pouze prázdné okno s nefunkčním menu)

Pravděpodobně jste nainstalovali RStudio do vlastního adresáře, jehož cesta obsahuje diakritiku (např. české znaky).

Odinstalujte RStudio a znovu ho nainstalujte do defaultního adresáře (C:\Program Files)

České znaky ve skriptech

Nastavte si univerzální kódování nejen českých znaků UTF-8 v RStudiu podle návodu na začátku této stránky.

Nelze instalovat packages kvůli oprávnění zápisu / zlobí dočasné složky obsahující diakritiku v adresářové cestě

Jednoduchá varianta: klepněte na ikonu RStudia (buď na ploše nebo po vyhledání ve Start-nabídce) pravým tlačítkem a zvolte „Spustit jako správce“.

Snad nejuniverzálnější varianta: nastavení vlastních složek pro celé R

 1. Vytvořte si přímo na disku C: adresář c:\tempr
 2. Najděte složku, kde máte nainstalováno R, uvnitř bude složka „etc“
  (může to být např. c:\Program Files\R\R-?.?.?\etc\Pozn. otazníky znázorňují aktuální verzi R
 3. Do této složky uložte textový soubor Renviron.site, který obsahuje následující řádky:
  TMPDIR=c:/tempr
  TMP=c:/tempr
  TEMP=c:/tempr
  R_LIBS_USER=c:/tempr
 4. Pak spusťte RStudio a mělo by si to dočasné soubory i instalované knihovny vytvářet v „nekonfliktní“ složce c:\tempr.

Další možná varianta:

 1. Zapněte RStudio a v menu Tools, Install Packages se podívejte, jaká složka je nastavena v Install to Library.
 2. Ve Windows se dostaňte k tomuto adresáři (např. přes Tento Počítač) a klepněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti, záložka Zabezpečení.
 3. Klikněte na Upravit a nejdříve vyberte SYSTEM, a pak postup opakujte i pro vaše přihlašovací uživatelské jméno, které by v seznamu také mělo být. Zaškrtněte ve sloupci Povolit tyto možnosti: Měnit, Číst a spouštět, Zobrazovat obsah složky, Číst, Zapisovat.
  Vše potvrďte. Od této chvíle by instalace balíčků v Rstudiu měla jít.

Nelze publikovat aplikaci na Shiny server z důvodu např. českých znaků v cestě k programu

Je to chyba RStudia, ale poradíme si snadno – adresář s aplikací zkopírujeme do umístění s jednodušší cestou, např c:\temp
Pak už by neměl být s publikováním problém. Jen pozor, pokud budeme mít program umístěn ve dvou složkách, musíme dávat extrémní pozor na to, kterou verzi zrovna editujeme, abychom si např. nepřemazali novější verzi něčím starším.

Nelze publikovat aplikaci na Shiny server z důvodu např. českých znaků v kódu programu

Tento problém může nastat, pokud máme prostředí Windows nastaveno na English. RStudiu se pak nepodaří soubor při odesílání zpracovat (i když se aplikace lokálně spouští bez problémů) a aplikace na webu hlásí matoucí hlášku o chybějících packages.

Problém lze vyřešit „ručním“ odesláním aplikace, kde předem přepneme R na české kódování:
options(encoding = "UTF-8")
Sys.setlocale(category = "LC_ALL", locale = "Czech")
rsconnect::deployApp()

Použití R ve statistice

Stránka s návody na řešení statistických úloh v R

Úvod do programování v R

1. Úvod
2. Základy
3. Načítání souborů, čeština UTF-8, vektorizované operace a R Markdown
4. Koncept Tidy Data, tidyr
5. Koncept Tidy Data, dplyr. ggplot2. Poznámky a soubory Řešení DÚ Menzy
6. Shiny aplikace. Shiny a reaktivní proměnné.
7. Náhodná čísla. Základy algoritmizace I.
8. Základy algoritmizace II
9. Prezentace. Řetězce a regulární výrazy. Další vychytávky.
10. Pole, adresáře, grafika. Datum a čas. Pokusné tabulky

Učebnice R v češtině

Konečná, Koláček: Navod_R_cesky.pdf

Úkoly pro Swirl

První instalace

install.packages("swirl")

Základy v R

library(swirl)
install_from_swirl("R_Programming")

Spuštění (již není potřeba internet).

library(swirl)
swirl()

Doporučené lekce jako 1. úkol: 1: Basic Building Blocks, 3: Sequences of Numbers, 4: Vectors.
Doporučené lekce jako 2. úkol: 5: Missing Values, 6: Subsetting Vectors, 8: Logic.

tidyr, dplyr

install_from_swirl("Getting_and_Cleaning_Data")

ggplot2

install_from_swirl("Exploratory_Data_Analysis")
Úvod > Studium > Stránky kurzů > Úvod do programování