Úvod do programování

Prohlédněte si práce studentů z předchozích let.

Doporučujeme nainstalovat samotné R (hledat: download r), pro Windows instalovat buď 32bitovou verzi (univerzální), pro 64bitový systém je možné zvolit 64bitovou verzi (optimalizovaná).

Pro příjemnou práci nainstalovat navíc RStudio (hledat: download rstudio).

Nastavení univerzální kódování nejen českých znaků UTF-8 v RStudiu: menu Tools -> Global Options, vlevo druhé shora Code, vpravo záložka Saving, dole Default text encoding. Klepnout na Change… a vybrat UTF-8.

Nastavení odsazování v RStudiu: Tools, Global Options…, Code Editing, Tab width: 4.

Problémy a jejich řešení

Použití R ve statistice

Stránka s návody na řešení statistických úloh v R

Úvod do programování v R

1. Úvod
2. Základy
3. Načítání souborů, čeština UTF-8, vektorizované operace a R Markdown
4. Koncept Tidy Data, tidyr
5. Koncept Tidy Data, dplyr. ggplot2. Poznámky a soubory
6. Shiny aplikace. Řešení DÚ č. 2
7. Náhodná čísla. Základy algoritmizace I.
8. Základy algoritmizace II
9. Prezentace. Shiny a reaktivní proměnné. Řetězce a regulární výrazy. Další vychytávky.
10. Pole, adresáře, grafika. Datum a čas. Pokusné tabulky

Úkoly pro Swirl

První instalace

install.packages("swirl")

Základy v R

library(swirl)
install_from_swirl("R_Programming")

Spuštění (již není potřeba internet)

library(swirl)
swirl()

tidyr, dplyr

install_from_swirl("Getting_and_Cleaning_Data")

ggplot2

install_from_swirl("Exploratory_Data_Analysis")
Úvod > Studium > Stránky kurzů > Úvod do programování