Skupinová variabilita češtiny

Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího

Poskytovatel: Univerzita Karlova v Praze
Číslo: PRVOUK P10

Trvání: 2012-2016

Řešitel: Jan Volín
Členové týmu: R. Skarnitzl, P. Šturm, T. Bořil

Anotace:

Projekt se věnuje interdisciplinárnímu výzkumu faktorů územní a socioekonomicky podmíněné variability češtiny na různých rovinách jazykového popisu a jejich působení na vytváření obrazu mluvčího v mysli posluchače a na optimální průběh řečové komunikace na úrovni cerebrálního zpracování řečového signálu. Různé faktory variability jsou tedy identifikovány, modelovány a testovány v percepčních experimentech tak, aby byl zachycen jejich vliv na mluvčího a vývoj komunikační situace.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Skupinová variabilita češtiny