Vliv zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový a řečový projev

Vliv zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový a řečový projev českého mluvčího

Trvání: 2021 – 2025
Řešitel: Ing. Jan Šebek
Účastníci z FF UK: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.

Anotace

Realizací vědecké studie dojde k identifikaci vlivu zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový a řečový projev českého mluvčího. Současně dojde k identifikaci, které změny fonetických parametrů jsou reverzibilní a ireverzibilní. U reverzibility bude zkoumáno, co na ni má pozitivní vliv. Fonetické analýzy mluvené češtiny před a po zevní radioterapii v oblasti krku mohou napomoci informování pacientů před léčbou zevní radioterapií v oblasti krku o jejích vedlejších účincích na jeho hlasový a řečový projev a současně mohou iniciovat zlepšení plánů léčby onkologických onemocnění hlavy a krku onkologickými a otorhinolaryngologickými pracovišti a zlepšení rehabilitačních postupů fonetických parametrů pacienta, který podstoupil léčbu zevní radioterapií v oblasti krku. Ve svém důsledku může studie přispět i k dalším novým znalostem o fonetických změnách lidské mluvy.

Spolupráce

Ústav radiační onkologie FN Bulovka a 1. LF UK
Ústav radiační terapie Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol a Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN

Informační letáček a videospot

VĚDECKÁ STUDIE: Vliv zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový a řečový projev českého mluvčího

Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty > Vliv zevní radioterapie v oblasti krku na hlasový a řečový projev