Studentské granty

Naši studenti se aktivně podílejí na výzkumné činnosti Fonetického ústavu. Kromě účasti v projektech pracovníků FÚ jsou naši studenti velmi úspěšní v získávání Vnitřních grantů FF (VG) a projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) i v publikování výsledků své práce.

 

Seznam udělených projektů našim studentům:

 • Translingvistický vliv v řeči česko-francouzských pozdně bilingvních mluvčích – Longitudinální studie fonetické derivace (GAUK, 2020 – 2021, doktorské studium)
 • Mapování hlasových parametrů u populace zdravých mladých mužských mluvčích obecné češtiny (VG, 2017, doktorské studium)
 • Dopad strategií maskování hlasu na podobu řečového signálu (VG, 2017, magisterské studium)
 • Kvalita hlasu jako faktor úspěšnosti na trhu práce (VG, 2016, doktorské studium)
 • Melodie řeči v pěti českých regionech (VG, 2015, doktorské studium)
 • Temporální variace výpovědi ve španělštině a jejich vliv na vnímání kompetence mluvčího (VG, 2015, magisterské studium)
 • Vliv artikulačního tempa na temporální charakteristiky českých hlásek (VG, 2015, doktorské studium)
 • Experimentální zkoumání ambisylabičnosti v českých slovech (VG, 2015, doktorské studium)
 • Vytvoření reprezentativní databáze obecné češtiny pro forenzní účely (GAUK, 2015, doktorské studium)
 • Dlouhodobé parametry základní frekvence a jejich využití při identifikaci mluvčích (VG, 2014, magisterské studium)
 • Vztah mezi produkcí a percepcí rytmu řeči v češtině (VG, 2014, doktorské studium)
 • Formantová analýza policejních nahrávek za účelem identifikace mluvčího (VG, 2014, magisterské studium)
 • Analýza faktorů ovlivňujících porozumění při percepci vietnamské češtiny (VG, 2014, doktorské studium)
 • Optimalizace automatické extrakce formantů a glotálních patametrů při degradaci GSM přenosem (VG, 2014, doktorské studium)
 • Akustické koreláty slovního přízvuku v češtině, angličtině a české angličtině (VG, 2014, doktorské studium)
 • Vliv slabičné struktury a sonoritního profilu na percepci rytmu v češtině (VG, 2013, doktorské studium)
 • Percepce řečového rytmu v češtině a její vztah k sonoritnímu profilu slabiky (GAUK, 2013 – 2014, doktorské studium)
 • Spektrální sklon jako ukazatel přízvučnosti vokálu (VG, 2013, doktorské studium)
 • Probíhající zvukové změny v češtině jako parametry využitelné při identifikaci mluvčího (VG, 2012 – 2013, bakalářské studium)
 • Lokální spektrální charakteristiky mluvčího (VG, 2012, doktorské studium)
 • Fonetické vlastnosti českého /ř/ (VG, 2011, magisterské studium)
 • Glotalizace ve slovenské angličtině: percepční aspekt (VG, 2011, bakalářské studium)
Úvod > Věda a výzkum > Studentské granty