Studentské granty

Naši studenti se aktivně podílejí na výzkumné činnosti Fonetického ústavu. V posledních letech jsou velmi úspěšní v získávání Vnitřních grantů FF a projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK) i v publikování výsledků své práce.

 

Seznam udělených projektů našim studentům:

Lea Tylečková (Ph.D.): Mapování hlasových parametrů u populace zdravých mladých mužských mluvčích obecné češtiny (VG, 2017)

Alžběta Růžičková (Mgr.): Dopad strategií maskování hlasu na podobu řečového signálu (VG, 2017)

Lea Tylečková (Ph.D.): Kvalita hlasu jako faktor úspěšnosti na trhu práce (VG, 2016)

Hana Bartůňková (Ph.D.): Melodie řeči v pěti českých regionech (VG, 2015)

Zuzana Berkovcová (Mgr.): Temporální variace výpovědi ve španělštině a jejich vliv na vnímání kompetence mluvčího (VG, 2015)

Eliška Churaňová (Ph.D.): Vliv artikulačního tempa na temporální charakteristiky českých hlásek (VG, 2015)

Pavel Šturm (Ph.D.): Experimentální zkoumání ambisylabičnosti v českých slovech (VG, 2015)

Jitka Vaňková (Ph.D.): Vytvoření reprezentativní databáze obecné češtiny pro forenzní účely (GAUK, 2015)

Dita Hývlová (Fejlová) (NMgr.): Dlouhodobé parametry základní frekvence a jejich využití při identifikaci mluvčích (VG, 2014)

Eliška Churaňová (Ph.D.): Vztah mezi produkcí a percepcí rytmu řeči v češtině (VG, 2014)

Tomáš Nechanský (NMgr.): Formantová analýza policejních nahrávek za účelem identifikace mluvčího (VG, 2014)

Ondřej Slówik (Ph.D.): Analýza faktorů ovlivňujících porozumění při percepci vietnamské češtiny (VG, 2014)

Jitka Vaňková (Ph.D.): Optimalizace automatické extrakce formantů a glotálních patametrů při degradaci GSM přenosem (VG, 2014)

Lenka Weingartová (Ph.D.): Akustické koreláty slovního přízvuku v češtině, angličtině a české angličtině (VG, 2014)

Eliška Churaňová (Ph.D.): Vliv slabičné struktury a sonoritního profilu na percepci rytmu v češtině (VG, 2013)

Pavel Šturm (Ph.D.): Percepce řečového rytmu v češtině a její vztah k sonoritnímu profilu slabiky (GAUK, 2013 – 2014)

Lenka Weingartová (Ph.D.): Spektrální sklon jako ukazatel přízvučnosti vokálu (VG, 2013)

Dita Fejlová (Bc.): Probíhající zvukové změny v češtině jako parametry využitelné při identifikaci mluvčího (VG, 2012 – 2013)

Lenka Weingartová (Ph.D.): Lokální spektrální charakteristiky mluvčího (VG, 2012)

Miriam Hájková (Mgr.): Fonetické vlastnosti českého /ř/ (VG, 2011)

Mária Uhrinová (Bc.): Glotalizace ve slovenské angličtině: percepční aspekt (VG, 2011)

Úvod > Věda a výzkum > Studentské granty