Segmentální plán češtiny

Jan Volín a Radek Skarnitzl vám i sobě jako vánoční dárek nadělili novou publikaci, která poskytuje přehledný výklad hláskové stavby současné mluvené češtiny. Segmentální plán češtiny právě vyšel. Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší!

Více informací

Rozhovory s našimi absolventy

Jak se pracuje v Googlu? S mluvčími kterého jazyka se pracuje nejobtížněji? Jaký je rozdílem mezi fonetikem a zvukařem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v seriálu rozhovorů s absolventy fonetiky.

Více informací

Forenzní fonetika v HN

V pátek 27. ledna vyšel v příloze Hospodářských novin článek podrobně rozebírající zajímavé aspekty forenzní fonetiky.

Více informací

Karetní hra Dubleta

Nová fonetická hra na postřeh a soustředěnost. Plíce, jazyk, zuby, rys! Praat, mikrofon, Chlumský! Nečekaně veselá a návyková hra do vlaku, na přestávky nebo do hospody, zabaví pár i osm lidí.

Více informací

Reportáž o fonetice na ČRo plus

Poslechněte si reportáž o významu a praktickém uplatnění fonetiky z přednášky Tomáše Bořila během Týdne vědy AV ČR konané na FF UK v Praze dne 2. 11. 2016.

Více informací

Zvuková báze řečové komunikace

Naše nová publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací