Přednáška o prozodii řeči

Fonetický ústav a projekt KREAS srdečně zvou na přednášku prof. Jennifer Cole nazvanou The linguistic and social functions of prosody. Přednáška se uskuteční ve středu 24. října od 10 hodin ve Šporkově paláci (místnost H303).

Více informací

Rozhovory s našimi absolventy

Jak se pracuje v Googlu? S mluvčími kterého jazyka se pracuje nejobtížněji? Jaký je rozdílem mezi fonetikem a zvukařem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v seriálu rozhovorů s absolventy fonetiky.

Více informací

Forenzní fonetika v HN

V pátek 27. ledna vyšel v příloze Hospodářských novin článek podrobně rozebírající zajímavé aspekty forenzní fonetiky.

Více informací

Karetní hra Dubleta

Nová fonetická hra na postřeh a soustředěnost. Plíce, jazyk, zuby, rys! Praat, mikrofon, Chlumský! Nečekaně veselá a návyková hra do vlaku, na přestávky nebo do hospody, zabaví pár i osm lidí.

Více informací

Reportáž o fonetice na ČRo plus

Poslechněte si reportáž o významu a praktickém uplatnění fonetiky z přednášky Tomáše Bořila během Týdne vědy AV ČR konané na FF UK v Praze dne 2. 11. 2016.

Více informací

Zvuková báze řečové komunikace

Naše nová publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací