Fonetický ústav v Journal of Voice

V posledním čísle impaktovaného časopisu Journal of Voice vyšly dva články, na nichž se podíleli členové Fonetického ústavu. V režimu Open Access si můžete přečíst o percepčním hodnocení kvality hlasu a o dyšnosti mužských a ženských hlasů.

Více informací

Kniha o vietnamských tónech

V Karolinu vyšla kniha Ondřeje Slówika a Jana Volína o lexikálních tónech v hanojské a saigonské vietnamštině.

Více informací

100 let fonetiky v Praze

Při příležitosti oslav 100 let Fonetického ústavu jsme ve spolupráci s Pražským lingvistickým kroužkem pořádali slavnostní zasedání.

ICPhS 2023 v Praze!

Je nám velkou ctí, že IPA na kongresu v Melbourne svěřila pořádání jubilejního 20. Mezinárodního kongresu fonetických věd (ICPhS) právě Fonetickému ústavu FF UK. Kongres se tak po 56 letech vrátí opět do Prahy!

Segmentální plán češtiny

Jan Volín a Radek Skarnitzl vám i sobě jako atraktivní dárek nadělili publikaci Segmentální plán češtiny, která poskytuje přehledný výklad hláskové stavby současné mluvené češtiny i ve vztahu k prozodickým jednotkám.

Více informací

Rozhovory s našimi absolventy

Jak se pracuje v Googlu? S mluvčími kterého jazyka se pracuje nejobtížněji? Jaký je rozdílem mezi fonetikem a zvukařem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v seriálu rozhovorů s absolventy fonetiky.

Více informací

Karetní hra Dubleta

Fonetická hra na postřeh a soustředěnost. Plíce, jazyk, zuby, rys! Praat, mikrofon, Chlumský! Nečekaně veselá a návyková hra do vlaku, na přestávky nebo do hospody, zabaví pár i osm lidí.

Více informací

Zvuková báze řečové komunikace

Naše publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací