Cvičebnice

Dvě nové cvičebnice obsahující řadu poslechových cvičení s nácvikem artikulace.
Jitka Veroňková – Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince

Zdena Palková a Jitka Veroňková – Výslovnost spisovné češtiny. Cvičení pro cizince

Více informací

IAFPA 2022

Fonetický ústav pořádá jubilejní 30. konferenci Mezinárodní asociace pro forenzní fonetiku a akustiku (IAFPA).

Více informací

Kniha o slabice

Kniha přináší komplexní rozbor slabikování češtiny. Autoři nabízejí vlastní pohled na určení slabičné hranice, jenž je sice aplikován na češtinu, ale lze ho užít i v dalších jazycích. Provedené experimenty a fonotaktické analýzy zkoumají slabičné hranice z hlediska artikulace, akustiky, percepce i fonologie. V závěrečné části autoři stanovují foneticky i fonologicky informovaný model slabikování zahrnující jednak preferenční, jednak kategoriální pravidla pro určování slabičných hranic v češtině.

Kniha o vietnamských tónech

V Karolinu vyšla kniha Ondřeje Slówika a Jana Volína o lexikálních tónech v hanojské a saigonské vietnamštině.

Více informací

ICPhS 2023 v Praze!

Je nám velkou ctí, že IPA na kongresu v Melbourne svěřila pořádání jubilejního 20. Mezinárodního kongresu fonetických věd (ICPhS) právě Fonetickému ústavu FF UK. Kongres se tak po 56 letech vrátí opět do Prahy!

Více informací

Segmentální plán češtiny

Jan Volín a Radek Skarnitzl vám i sobě jako atraktivní dárek nadělili publikaci Segmentální plán češtiny, která poskytuje přehledný výklad hláskové stavby současné mluvené češtiny i ve vztahu k prozodickým jednotkám.

Více informací

Rozhovory s našimi absolventy

Jak se pracuje v Googlu? S mluvčími kterého jazyka se pracuje nejobtížněji? Jaký je rozdílem mezi fonetikem a zvukařem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v seriálu rozhovorů s absolventy fonetiky.

Více informací

Karetní hra Dubleta

Fonetická hra na postřeh a soustředěnost. Plíce, jazyk, zuby, rys! Praat, mikrofon, Chlumský! Nečekaně veselá a návyková hra do vlaku, na přestávky nebo do hospody, zabaví pár i osm lidí.

Více informací

Zvuková báze řečové komunikace

Naše publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací