100 let fonetiky v Praze

Při příležitosti oslav 100 let Fonetického ústavu pořádáme ve spolupráci s Pražským lingvistickým kroužkem slavnostní zasedání. Zasedání se koná 21. října 2019 od 17:30 v hlavní budově FF UK, v místnosti č. 104.

ICPhS 2023 v Praze!

Je nám velkou ctí, že IPA na kongresu v Melbourne svěřila pořádání jubilejního 20. Mezinárodního kongresu fonetických věd (ICPhS) právě Fonetickému ústavu FF UK. Kongres se tak po 56 letech vrátí opět do Prahy!

Segmentální plán češtiny

Jan Volín a Radek Skarnitzl vám i sobě jako vánoční dárek nadělili novou publikaci, která poskytuje přehledný výklad hláskové stavby současné mluvené češtiny. Segmentální plán češtiny právě vyšel. Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší!

Více informací

Rozhovory s našimi absolventy

Jak se pracuje v Googlu? S mluvčími kterého jazyka se pracuje nejobtížněji? Jaký je rozdílem mezi fonetikem a zvukařem? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v seriálu rozhovorů s absolventy fonetiky.

Více informací

Forenzní fonetika v HN

V pátek 27. ledna vyšel v příloze Hospodářských novin článek podrobně rozebírající zajímavé aspekty forenzní fonetiky.

Více informací

Karetní hra Dubleta

Nová fonetická hra na postřeh a soustředěnost. Plíce, jazyk, zuby, rys! Praat, mikrofon, Chlumský! Nečekaně veselá a návyková hra do vlaku, na přestávky nebo do hospody, zabaví pár i osm lidí.

Více informací

Zvuková báze řečové komunikace

Naše nová publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací