Falšování hlasové identity: poslechová a automatická identifikace mluvčího

Poskytovatel: Univerzita Karlova
Číslo: START/HUM/011

Trvání: 2021-2023

Řešitel: Tomáš Nechanský
Účastníci z FF UK: A. Houzar, R. Skarnitzl

Anotace:

Projekt zkoumal různé situace, při nichž dochází ke změnám hlasového projevu mluvčích, zejména při cílených modifikacích hlasu, v cizím jazyce nebo s časovým odstupem. Kromě nových poznatků o fascinující variabilitě řečové produkce projekt poskytl forenzním expertům souhrnný pohled na metody maskování řeči.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Falšování hlasové identity: poslechová a automatická identifikace mluvčího