Transkripce řečových vad

Tato stránka doplňuje článek M. Černé a R. Skarnitzla Fonetická transkripce a její využití v logopedické praxi (Listy klinické logopedie).

Obsah je průběžně doplňován.

  • [ ʔa pak sˡpat sˡkoja ] – ukázka laterálního sigmatismu u alveolárních frikativ

 

  • [ viːs̪kumɪ ʔukaːz̪alɪ že s̪počaːtku s̪uďiː daːvajiː horšiː z̪naːmkɪ ǀ ʔabɪ mňelɪ rez̪ervu pro př̥iːpadneː lepšiː viːkonɪ ] – ukázka dentálního sigmatismu

 

  • [ pʀosťe fšex̝no ǀ liːtat sɪ zdʀoneːm ] – ukázka uvulárního rotacismu a také zavřenějšího (vibrantního) /x/

 

  • [ tʀɪko ǀ bʀašna ǀ dʀaːtɪ nˑa slo͡upu bʀešiː ǀ dʀak ] – ukázka uvulárního rotacismu

 

  • [ šˡvadlena šːˡɪje šˡatɪ ] – ukázka laterálního sigmatismu u postalveolárních frikativ

 

  • [ noː ps̪͆emejšlɪm o tom že bɪ s̪͆em s̪͆e liːp ps̪͆ɪpravɪl na tu vɪs̪͆oko͡u školu ɡdɪbɪx na ňiː šel ] – ukázka interdentálního sigmatismu

 

  • [ matematɪka mɪ de dobʀ̌e ǀ čteňiː takɪ ǀ ʔa psaňiː takɪ ] – uvulární rotacismus bohemicus; povšimnout si lze i velmi otevřených realizací vokálu/ɪ/

 

Jak přepisovat symboly v počítači

Následující tabulka zobrazuje znaky (psané na české klávesnici), které pro přepis češtiny potřebujeme. Není-li ve sloupcích přepis uveden žádný kód, odpovídá přepis danému symbolu latinské abecedy. Klávesa „alt gr“ odpovídá pravé klávese alt.

Pro takovouto transkripci pomocí klávesnice je třeba nainstalovat klávesnici od SIL (návod viz zde).

Vokály

Samohlásky i e a o u zapisujeme běžným způsobem na klávesnici.

znak přepis
v textovém editoru
  komentář
i: nebo iː dlouhé vysoké zavřené í, ý
ɪ I krátké otevřenější (centralizovanější) i, y
ə ! střední středový, neutrální vokál, tzv. schwa/šva
a͡u alt gr + = oblouček (pro přepis diftongů)

Konsonanty

Běžně na klávesnici zapisujeme explozivy p b t d ť ď k g (příp. správně ɡ), frikativy f v s z š ž x h a afrikáty c č, nazály m n ň a aproximanty r j l.

  znak přepis
v textovém editoru
  komentář
ʔ _ ráz
ɣ G znělá velární frikativa (varianta /x/ při asimilaci znělosti)
d͡z d͡ž  alt gr + =  oblouček (pro přepis afrikát)
ɱ F labiodentální varianta /m/ před /f v/ (např. nymfa)
ŋ N velární nazála, varianta /n/ před /k g/ (např. banka)
ʀ alt gr + r uvulární vibranta, zadní typ rotacismu
ʙ alt gr + b bilabiální vibranta

Diakritická znaménka

Některé z použitých symbolů nemají vlastní klávesu a je třeba je vkládat (v MS Word záložka VloženíSymbolDalší symboly…). Fonetické symboly začínají u Rozšíření IPA, jak ukazuje obrázek.

Některé diakritiky (např. pro laterální, palatalizovanou či labializovanou výslovnost) zapisujeme pomocí horního indexu: sˡ tʲ sʷ.

 

  znak přepis
v textovém editoru
  komentář
ː délka
ˑ vložit symbol polodélka
´ slabičnost konsonantu
e̝ z̝ alt ɡr + q zavřenější výslovnost
e̞ z̞ alt ɡr + y otevřenější výslovnost
alt ɡr + i přednější výslovnost
alt ɡr + a zadnější výslovnost
alt ɡr + ý velarizace
alt ɡr + ) dentalizace
vložit symbol interdentální výslovnost (horní symbol)
nazalizace (klávesa přehlásky ¨ s shiftem)
ʀ̌ vložit symbol háček pro přepis zadní varianty /ř/
vložit symbol výslovnost na spodině dutiny ústní
Úvod > O fonetice > Fonetická transkripce > Transkripce řečových vad