Základní informace o studiu

Studijní plány

 • Bakalářské studium – pro studenty přijaté v letech od roku 2014
  Studentům bakalářského studia doporučujeme zapisovat povinně volitelné kurzy od druhého ročníku.
 • Dvouoborové navazující magisterské studium – pro studenty přijaté v letech do roku 2016 a od roku 2017
 • Jednooborové navazující magisterské studium – pro studenty přijaté do roku 2016 a od roku 2017
 • Odkaz na studijní plány na stránkách FF UK zde.

Rozvrhy

Zimní semestr ak. r. 2018/19: bakalářské studium
magisterské studium dvouoborové (pro studenty 1. a 2. ročníku zde, pro studenty 3. a vyššího ročníku zde) a jednooborové (pro studenty 1. a 2. ročníku zde, pro studenty 3. a vyššího ročníku zde)

Jako volitelné kurzy na LS 2018/2019 doporučujeme např. následující kurzy ÚČJTK:

 • Etymologie (ABO500215), čtvrtek 14:10-15:40, vyučující doc. Rejzek, č. 18
 • Empirické metody v lingvistice (ABO700700), úterý 14:10-15:40, vyučující dr. Chromý, č. 26

Informace pro studenty prvního ročníku

 • Harmonogram akademického roku – zde najdete informace o tom, kdy probíhá zápis předmětů, kdy probíhá výuka v zimním a letním semestru a kdy je po každém semestru zkouškové období
 • Manuály FF UK – zde najdete návod k práci se Studijním informačním systémem (SIS), s aplikací Studijní žádosti atd.

Před začátkem prvního semestru

 • informace o zápisu do 1. ročníku najdete zde
 • po zápisu je třeba si sestavit rozvrh
  • kompletní nabídka předmětů FF UK je ve Studijním informačním systému
  • rozvrhy pro všechny ročníky bakalářského studia jsou uvedené výše na této stránce
  • doporučený průchod studiem není závazný, ale doporučujeme, aby ho studenti respektovali
  • zimním semestru 1. ročníku doporučujeme, aby si studenti zapsali kurzy Fyziologická fonetikaAkustika řeči IMetody fonetické práceTranskripceKultura řeči I
  • zároveň důrazně nedoporučujeme zápis povinně volitelných předmětů v 1. ročníku
  • podobně ani povinné kurzy Základy prozodie či Osvojování řeči I nejsou vhodné pro studenty 1. ročníku
 • zápis do předmětů probíhá prostřednictvím SIS

V průběhu semestru

Zkouškové období

 • ke zkouškám a zápočtovým testům se studenti zapisují většinou přes SIS, případně na nástěnce Fonetického ústavu
 • výsledky atestací zapisují jednotliví vyučující do SIS; papírové indexy se již nevydávají
 • během zkouškového období může docházet ke změnám konzultačních hodin vyučujících – sledujte prosím Aktuality

Další odkazy související se studiem

Vstup do Studijního informačního systému

Správce SIS: Pavel Šturm

Atestace do SIS zapisují vedoucí daných kurzů.

Studijní předpisy a řády

Studium v zahraničí, Erasmus (kontaktní osoba: Martina Černá)

Úvod > Studium > Základní informace o studiu