Základní informace o studiu

Studijní program fonetika lze studovat ve všech třech stupních studia: v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském. Bakalářské studium je pouze sdružené (dříve dvouoborové) s tříletou standardní dobou studia. Navazující magisterské studium je sdružené i samostatné (dříve jednooborové) s dvouletou standardní dobou studia.

Podrobnější informace o studiu fonetiky najdete na stránkách pro uchazeče.

Odkazy související se studiem

Vstup do Studijního informačního systému

Správce SIS: Veronika Erdélyiová

Atestace do SIS zapisují vedoucí daných kurzů.

Předpisy a pravidla související se studiem (Studijní a zkušební řád UK, Pravidla pro organizaci studia na FF UK atd.) najdete zde.

Studium v zahraničí, Erasmus+ (kontaktní osoba: Pavel Šturm)

Úvod > Studium > Základní informace o studiu