Nástroj k nácviku výslovnosti češtiny pro cizince – ProCzeFor

Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT

Poskytovatel: TAČR
Číslo: TL02000480

Trvání: 2019-2022

Řešitel: Jitka Veroňková
Účastníci z FF UK: S. Škodová, R. Skarnitzl, Z. Palková, M. Černá, I. Bozděchová

Anotace:

Cílem projektu je vytvoření nástroje k nácviku výslovnosti češtiny u nerodilých mluvčích. Základem je shromáždění cvičného řečového materiálu v textové a zvukové podobě a vytvoření softwaru pro specializovanou aplikaci. Internetová aplikace bude hlavním výstupem projektu, doplňujícím výstupem pak učební texty v tištěné a elektronické podobě včetně zvukových nahrávek.

Výstup projektu viz na stránkách ProCzeFor.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Nástroj k nácviku výslovnosti češtiny pro cizince – ProCzeFor