Doplňkové materiály k publikacím z výzkumu

 • rPraat / mPraat
  a package for R / toolbox for Matlab constitutes an interface between the most popular software for phonetic analyses, Praat, and R
 • Dějiny fonetiky
  informace o historii fonetiky a pražského Fonetického ústavu
 • Fonotaktická analýza českých slabik
  elektronické přílohy k článku P. Šturma a D. Lukeše  Fonotaktická analýza obsahu slabik na okrajích českých slov v mluvené a psané řeči (Slovo a slovesnost, 2017)
 • Maskování hlasu
  zvukové ukázky efektivního maskování hlasu k článku A. Růžičkové a R. Skarnitzla Voice disguise strategies in Czech male speakers (AUC Philologica, 2017)
 • Rušivost parazitních zvuků
  ukázky k článku R. Skarnitzla a P. Machače Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích (Naše řeč, 2012)
Úvod > Věda a výzkum > Doplňkové materiály k publikacím z výzkumu