Skripty a nástroje

Jména v závorkách označují osoby, na které se prosím obracejte v případě objevených potíží.

Varování: Fonetický ústav ani nikdo z autorů nenesou odpovědnost za případné škody, které mohou nastat užíváním těchto nástrojů. Použití zcela na vlastní nebezpečí. Uživatel se musí před spuštěním vždy úplně seznámit se zdrojovým kódem skriptu a podle své potřeby ho náležitě upravit.

Pro informace o package rPraat v jazyku R viz rPraat and mPraat.

Čištění TextGridů

TextGrid → Short Text format (Praat) tg2ShortText.zip Překonvertuje celý adresář TextGridů v libovolném formátu do jednotného textového formátu, který lze načítat např. v rPraatu (Tomáš Bořil)
Čištění TextGridů (rPraat) cisteni_tg.zip Pro celý adresář TextGridů: opraví fixní (nepřesunovatelné) hranice z Prague Labelleru, vypíše seznam a počty všech použitých labelů (snadné opravování překlepů, nekonzistentního značení a neviditelných mezer), odstraní nahodilé úvodní mezery v labelech a ukáže pozici případných problematických labelů (Tomáš Bořil)
Čištění TextGridů (online) https://michaela-svatosova.shinyapps.io/cisteni-tg/

https://michaela-svatosova.shinyapps.io/opravy-tg-PrgLab/

Odstraňování znaků v TextGridech (nadbytečné mezery apod.) a Opravy TextGridů po nastřelení Prague Labellerem. Nástroje běží plně v prohlížeči, netřeba instalovat žádné jiné programy. Lze zpracovat i více objektů současně v hromadném formátu .Collection. Podrobný návod je součástí aplikací na záložce Nápověda (Michaela Svatošová)
TextGrid Align Boundaries (rPraat) tgZarovnejHranice.zip Zarovná nepřesné hranice intervalů jedné vrstvy (např. word) podle nejbližších správných hranic jiné vrstvy (např. phone), zpracuje celý adresář TextGridů (Tomáš Bořil)
Move to 0 crossing (Praat) move_to_0_crossing.zip Zarovnání hranic TextGridu na průchody zvuku nulou (Jose J. Atria)
Sampa ↔ IPA (Praat) sampa2ipa.zip Překonvertuje TextGridy v transkripci Sampa do formátu IPA nebo naopak (Tomáš Bořil a Radek Skarnitzl)

Slabiky, slova a artikulační tempo

Počítadlo slabik (online) https://keys.shinyapps.io/slabikovac/ Odhad počtu slabik v českém textu (Zuzana Oceláková)
Počet slabik a AR (rPraat) slabikovacAR.zip Podle zvolené vrstvy TextGridu s českým textem vloží nové vrstvy s počtem slabik a artikulačním tempem, zpracuje naráz celý adresář TextGridů (Tomáš Bořil a Zuzana Oceláková)
Četnost slov a labelů (rPraat) cetnost_slov_a_labelu.zip Z textového souboru (.txt) nebo TextGridu načte text (nebo oddělené labely) a vypočte frekvenci výskytu slov (labelů), případně bigramů (Tomáš Bořil)
Vytvoř slabiky (rPraat) deleni_slabik.zip Pro celý adresář TextGridů: nalezne a do tabulky uloží unikátní slova, do kterých jen doplníme dělení na slabiky. Podle toho pak ve všech TextGridech vytvoří novou vrstvu slabik. (Tomáš Bořil)

Další

Najdi labely (Praat) najdi_labely.zip Situace: poslechem se potřebujeme zaměřit na vybrané hlásky. Tento skript vytvoří novou vrstvu, kde budou vyznačeny jen pozice hledaných labelů, mezi kterými se lze rychle pohybovat klávesami Alt+šipky. (Tomáš Bořil)
Konkatenace TextGridů a zvuků (rPraat) concatenateTgWav.zip Slepí dílčí TextGridy ve vstupním adresáři do jednoho velkého TextGridu, to samé pro zvuky .wav (Tomáš Bořil)
Sloučit TextGridy mergeTg.zip Sloučí TextGridy dvou osob, které pracovaly na stejném zvuku, ale každá na jiné části (Tomáš Bořil)

V jiných jazycích

Vowel Plot (C) https://github.com/janstary/vp Vykreslování polohy vokálů dle formantových souřadnic. (Jan Starý)

PsyToolkit šablony

MFC tlačítka MFC_tlacitka.zip Položka je zvuk, může mít i specifický text, odpovědi jsou diskrétní možnosti formou tlačítek. (Tomáš Bořil)
MC zvuky MC_zvuky.zip Položka je zvuk, odpovědi jsou také zvuky – má se zvolit odpovídající pár. Je povolena odpověď „nic z nabízeného“, což lze samozřejmě zakázat. (Tomáš Bořil)
Úvod > Věda a výzkum > Skripty a nástroje