Protokol PRIM (Poslechové Rozlišení a Identifikace Mluvčích)

Tato stránka obsahuje doplňkový materiál k článku O fonetické identifikaci mluvčích ve forenzním kontextu (Skarnitzl, 2022, Naše řeč).

Při srovnávání mluvčích ve forenzně fonetické praxi je poslech považován za nezbytnou součást analýzy. Poslechovou analýzu usnadňují protokoly, pomocí nichž se postupně zaměříme na jednotlivé dimenze řeči a hlasu. Doposud navržené protokoly byly příliš obecné, zaměřovaly se jen na některé aspekty (typicky jen kvalitu hlasu), nebo některé aspekty pokrývaly nedostatečně. Proto výše zmíněný článek navrhuje protokol PRIM (Poslechové rozlišení a identifikace mluvčích), který kombinuje výhody doposud zmíněných přístupů a snaží se řešit některé jejich problematické aspekty, a který zahrnuje všechny dimenze relevantní pro srovnávání mluvčích v češtině.

Protokol PRIM je možné stáhnout ve formátu pdf nebo docx.

Hlavním účelem této stránky je poskytnout zvukové ukázky jednotlivých artikulačních nastavení (v protokolu jako nastavení vokálního traktu) i fonačních nastavení. Používáme ukázky šesti mluvčích (z textu o duze, tzv. Rainbow Passage), jejichž neutrální hlas zní takto:

M1
M2
M3
M4
M5
M6

 

Pro ilustraci vybraných nastavení – napřed artikulačních a poté fonačních – použijeme vždy ukázku od tří mluvčích. Posluchač si jistě povšimne, že mluvčí dané nastavení realizují různou mírou (proto v PRIMu lze rozlišit mírnou a silnější nazalizaci atd.).

zaostřené rty zaokrouhlené rty
M1 M1
M5 M4
M6 M5

zavřená čelist otevřená čelist
M1 M1
M3 M4
M6 M6

posun hřbetu jazyka dopředu (palatalizace) posun hřbetu jazyka dozadu (faryngalizace)
M1 M2
M3 M3
M5 M5

nazalizace denazalizace
M1 M1
M4 M2
M5 M5

dyšná fonace šeptavá fonace
M1 M2
M2 M4
M3 M6

třepená fonace napjatá fonace
M1 M2
M2 M3
M6 M4

 

Některá nastavení je možné vzájemně kombinovat, jak ukazují následující příklady.

zaokrouhlené rty + šeptavá fonace M5
zaostřené rty + dyšná fonace M3
třepená fonace + otevřená čelist M2
Úvod > Věda a výzkum > Doplňkové materiály k publikacím z výzkumu > Protokol PRIM (Poslechové Rozlišení a Identifikace Mluvčích)