Knihovna

Knihovna Fonetického ústavu je specializovanou oborovou knihovnou, která se nachází v prostorách FÚ (především v místnosti č. 13). Knihovna obsahuje přibližně 2500 knižních svazků a ve fondu má např. tyto časopisy: Journal of Phonetics, Phonetica, Language and Speech, Slovo a slovesnost, Naše řeč. V posledních letech jsou zahraniční časopisy dostupné již jen v elektronické verzi. Většina svazků je půjčována pouze prezenčně.

Výpůjční doba

Úterý 8:45 – 9:45 a středa 11:00 – 12:00 (jindy po dohodě).

Správce knihovny: Radek Skarnitzl a Pavel Šturm, místnost č. 13

Odborné zaměření knižních fondů

  • obecná fonetika (obecná fonetika a fonologie, osvojování řeči a vady řeči, osvojování cizího jazyka)
  • aplikační oblasti (akustická fonetika a řečové technologie, forenzní fonetika, konverzační analýza)
  • zvuková stránka konkrétního jazyka či jazyků
  • technika a kultura mluveného projevu
  • příbuzné vědy (lingvistické či psychologické disciplíny)

Další informace získáte na stránkách Knihovny FF UK.
Odkazy na Výpůjční řád a Knihovní řád zde

Jak a kde publikovat

Online katalog UK zde

Elektronické zdroje

Upozorňujeme studenty na možnost využívání poměrně rozsáhlé databáze elektronických zdrojů, kterou má UK k dispozici.
Abecední seznam všech zdrojů se nachází zde.

Pro studenty fonetiky jsou zejména vhodné následující databáze:

  • Science Direct – Freedom Collection, ve které se nacházejí např. časopisy Journal of Phonetics, Speech Communication, Computer Speech & Language, Journal of Voice a Hearing Research;
  • EBSCOhost, kde lze najít časopis Language and Speech;
  • Karger Online Journals & Archive s časopisy Phonetica a Folia Phoniatrica et Logopaedica;
  • JSTOR, např. s časopisem Language;
  • Blackwell Publishing, kde se nachází velké množství elektronických knih.

Na této adrese můžete vyhledávat jednotlivé časopisy.

Vyhledávání časopiseckých článků podle klíčových slov je nejefektivnější pomocí služby Discovery, která hledá ve více databázích najednou.

Discovery

Úvod > Knihovna