Knihovna

Knihovna Fonetického ústavu je specializovanou oborovou knihovnou, která se nachází v prostorách FÚ (především v místnosti P013). Knihovna obsahuje přibližně 3000 knižních svazků a ve fondu má např. tyto časopisy: Journal of Phonetics, Phonetica, Language and Speech, Slovo a slovesnost, Naše řeč.

Správce knihovny: Radek Skarnitzl a Pavel Šturm, místnost P013
Kontakt: libfone@ff.cuni.cz

Aktuální výpůjční doba je uvedena na stránkách Knihovny Filozofické fakulty zde (jindy po dohodě emailem).

Během letních prázdnin je Knihovna Fonetického ústavu zavřena (možnost domluvy emailem).

Odborné zaměření knižních fondů

  • obecná fonetika (obecná fonetika a fonologie, osvojování řeči a vady řeči, osvojování cizího jazyka)
  • aplikační oblasti (akustická fonetika a řečové technologie, forenzní fonetika, konverzační analýza)
  • zvuková stránka konkrétního jazyka či jazyků
  • technika a kultura mluveného projevu
  • příbuzné vědy (lingvistické či psychologické disciplíny)

Další informace získáte na stránkách Knihovny FF UK.
Odkazy na Výpůjční řád a Knihovní řád zde

Jak a kde publikovat – informace o zásadách odborného publikování, predátorských časopisech nebo o plagiátorství

UKAŽ

UKAŽ slouží jako centrální vyhledávač Univerzity Karlovy. Zde lze prohledávat dostupné tištěné zdroje (knihy), digitalizované i elektronické informační zdroje. Zároveň si v „ukaži“ lze zobrazit a prodloužit své výpůjčky nebo zadat rezervaci na vypůjčenou knihu.

Upozorňujeme studenty na možnost využívání poměrně rozsáhlé databáze elektronických zdrojů, kterou má UK k dispozici. Více i na informační stránce Knihovny FF UK.
Abecední seznam všech zdrojů se nachází zde.

Pro studenty fonetiky jsou zejména vhodné následující databáze:

  • Science Direct – Freedom Collection, ve které se nacházejí např. časopisy Journal of Phonetics, Speech Communication, Computer Speech & Language, Journal of Voice a Hearing Research;
  • EBSCOhost, kde lze najít např. časopis Language and Speech;
  • Karger Online Journals & Archive s časopisy Phonetica a Folia Phoniatrica et Logopaedica;
  • JSTOR, např. s časopisem Language;
  • Blackwell Publishing, kde se nachází velké množství elektronických knih.
Úvod > Knihovna