Navazující magisterské studium

  • Podrobnější informace o navazujícím magisterském studiu fonetiky najdete na stránkách pro uchazeče.
  • Studijní plány pro sdružené/dvouoborové studium – pro studenty přijaté do roku 2019 a od roku 2020
  • Studijní plány pro samostatné/jednooborové studium – pro studenty přijaté do roku 2019 a od roku 2020
  • Odkaz na studijní plány na stránkách FF UK zde.

Rozvrhy

Rozvrhy jsou uvedené ve fakultní aplikaci rozvrhy.ff.cuni.cz.

Studentům samostatného NMgr. studia, kteří v bakalářském studiu absolvovali jiný obor než fonetiku, doporučujeme zapisované předměty – zejména doplnění oborového základu prostřednictvím volitelných kreditů – konzultovat s doc. Skarnitzlem.

Jako volitelné kurzy doporučujeme např. následující kurzy:

Povinně volitelné předměty

Upozorňujeme, že aby bylo možné daný předmět uznat jako povinně volitelný (a nikoli jen jako volitelný), musíte si ho zapsat pod správným kódem.

Moduly navazujících magisterských programů

Povinně volitelné předměty v nových NMgr. programech (nikoli starých studijních oborech) jsou strukturovány modulárně: studenti si vybírají dva ze tří modulů a v každém z nich musí získat 30 kreditů (samostatné studium), resp. 13 kreditů (sdružené studium).

Modul 1
Interdisciplinární řečové vědy
Modul 2
Osvojování výslovnosti
Modul 3
Technické zpracování řeči
Sociophonetics Kultura řeči II Počítačová analýza řeči
Pragmatic Aspects of Speech Didaktika výslovnosti cizích jazyků Řečové technologie I
Psychologické aspekty řeči Řeč v médiích Řečové technologie II
Forenzní fonetika Herecká mluva Výzkum řečové percepce I
Srovnávací fonetika Korektivní výslovnost pro rodilé mluvčí češtiny Výzkum řečové percepce II
Historical Phonology Hlasové poradenství Programování v R
English Phonetics and Phonology I Metodologie výzkumu řeči a jazyka u dětí Pokročilé programování
English Phonetics and Phonology II Revising frequent assumptions
and theories in L1 acquisition
Zpracování signálů
Řečové vědy na Wikipedii Základy logopedie I
Základy logopedie II

Plán otevírání (kurzy nabízené FÚ):

Zimní semestr ak. r. 2024/2025 English Phonetics and Phonology I (M1)
Forenzní fonetika (M1)
Řečové vědy na Wikipedii (M1)
Metodologie výzkumu řeči a jazyka u dětí (M2)
Základy logopedie I (M2)
Výzkum řečové percepce I (M3)
Programování v R (M3)
Letní semestr ak. r. 2024/2025 Psychologické aspekty řeči / Psychofonetika (M1)
English Phonetics and Phonology II (M1)
Didaktika výslovnosti cizích jazyků (M2)
Hlasové poradenství (M2)
Kultura řeči II (M2)
Korektivní výslovnost pro rodilé mluvčí (M2)
Revising frequent assumptions and theories in L1 acquisition (M2)
Základy logopedie II (M2) – předběžně
Řečové technologie II (M3)
Výzkum řečové percepce II (M3)
Zimní semestr ak. r. 2025/2026 Sociophonetics (M1)
English Phonetics and Phonology I (M1)
Herecká mluva (M2)
Metodologie výzkumu řeči a jazyka u dětí (M2)
Řečové technologie I (M3)
Programování v R (M3)
Zpracování signálů (M3)
Letní semestr ak. r. 2025/2026 Pragmatic Aspects of Speech (M1)
Srovnávací fonetika (M1)
English Phonetics and Phonology II (M1)
Řeč v médiích (M2)
Revising frequent assumptions and theories in L1 acquisition (M2)
Počítačová analýza řeči (M3)
Pokročilé programování (M3)

Písemná práce

Studenti dvouoborového navazujícího magisterského oboru (nikoli nového studijního programu), kteří píšou diplomovou práci na svém druhém oboru, z fonetiky píšou tzv. písemnou práci.

Písemná práce představuje ve většině případů dílčí materiálovou studii, která zahrnuje zpracování materiálu a stručnou prezentaci výsledků; teoretický úvod je jen velmi stručný. Spíš výjimečně může písemná práce představovat rešerši na zadané téma. V obou případech je doporučený rozsah písemné práce 10–12 stran.

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium