Jmenování profesorem

Na půdě Univerzity Karlovy ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík předával profesorské dekrety. S účinností od 7. června 2022 má Česká republika osmdesát tři nových profesorek a profesorů, z toho dvacet sedm profesorů navrhla Vědecká rada Univerzity Karlovy, z toho čtyři jsou z řad Filozofické fakulty UK. Mezi nimi má svého zástupce i Fonetický ústav. Gratulujeme panu profesoru Volínovi ke krásnému úspěchu.

Úvod > Nástěnka > Jmenování profesorem