Jan Volín

prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Funkce
  • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Fonetický ústav
  • Přijímací řízení (Agenda) - Fonetický ústav
Konzultační hodiny
  • V letním semestru 2024 se budou konzultace konat vždy ve čtvrtek od 14:30 do 15:30. V naléhavých případech dle dohody e-mailem.
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 15

CurriculumVýukaPublikaceGrantyZávěrečné práce

https://orcid.org/0000-0003-1525-5519

Absolvovaná VŠ

2022 (prof.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor lingvistika
2009 (doc.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor obecná lingvistika
2004 (Ph.D.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika
1995 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor anglický jazyk a literatura
1987 (Mgr.) – Pedagogická fakulta v Ústí n. Labem, obor český jazyk – hudební výchova

Zaměstnavatel

od 1999 Fonetický ústav FF UK (odborný asistent, 2009 docent)
1996 – 1999 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, odb. asistent – angl. fonetika
1992 – 1996 The Bell School a.s., učitel – angličtina
1988 – 1992 ZŠ Jiřího v Poděbrad, Praha 3, učitel – český jazyk, angličtina
1984 – 1985 ZŠ Vinařská, Ústí n. Labem, učitel – český jazyk

Odborné zaměření

fonetika a fonologie angličtiny a češtiny, problematika osvojování řeči
výzkum: zejm. prozodie, řečová komunikace, srovnávací fonetika česko-anglická
pedagogická činnost pro obory: fonetika, lingvistika a fonetika, český jazyk a lit., anglistika a amerikanistika, překladatelství a tlumočnictví.

Akademické funkce

od 2010 člen Vědecké rady FF UK
2010 – 2012 předseda Etické komise FF UK

Spolupráce s praxí

V letech 1997 – 2000 vedení doškolovacích kurzů ATE ČR pro pražské učitele angličtiny – zaměření: fonetika a fonologie angličtiny.

Působení v zahraničí

červen 2000 University of Liverpool, UK, účast na výzkumu
leden 2000 University of Liverpool, UK, účast na výzkumu
leden 1999 University College London, UK, studijní stáž

Členství v mezinárodních organizacích

International Phonetic Association (IPA)

Knihy, editace monografií, kapitoly v monografiích

Volín, J., Antolík, T. K., Skarnitzl, R., & Šturm, P. (2022). Vowel accentedness in the light of internal and external competence assessment. In: Sardegna, V. G., & Jarosz, A. (Eds), Theoretical and practical developments in English speech assessment, research, and training. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98218-8_11

Slówik, O. & Volín, J. (2020). The Lexical Tones of Vietnamese Metropoles. Praha. Karolinum.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2018). Segmentální plán češtiny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2018). Fonetický aspekt verbální komunikace. In: Neubauer, K. a kol., Kompendium klinické logopedie, 122–169. Praha: Portál.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (Eds.) (2018). The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Volín, J. (2018). Foreign accents and responsible research. In: Volín, J. & Skarnitzl, R. (Eds.), The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages, 4–18. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Volín, J., Skarnitzl, R. & Henderson, A. (2018). Perceptual impact of foreign-accented speech. In: Volín, J. & Skarnitzl, R. (Eds.), The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages, 73–94. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Volín, J. & Johaníková, T. (2018). Weak structural words in British and Czech English. In: Volín, J. & Skarnitzl, R. (Eds.), The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages, 181–195. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Caravolas, M. & Volín, J. (2018). Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. ročníků – Teoretická příručka k testu. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Slówik, O. & Volín, J. (2018). Acoustic correlates of temporal structure in North-Vietnamese English. In: Volín, J. & Skarnitzl, R. (Eds.), The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages, 196–209. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Volín, J. & Bartůňková, H. (2015). Assets and liabilities of simple descriptors of fundamental frequency tracks. In: Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (Eds.), Tackling the Complexity in Speech, 147–161. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Volín, J. & Bořil, T. (2014). Základní frekvence v konturách a průbězích. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 65–76. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Weingartová, L. & Volín, J. (2014). Temporální charakteristiky. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 95–103. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Volín, J. (2010). Fonetika a fonologie. In: Cvrček, V. (Ed.), Mluvnice současné češtiny, 35–64. Praha: Karolinum.

Volín, J. (2008). Downtrends in Standard British English Intonation. Frankfurt am Main: Hector.

Volín, J. (2007). Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Nakladatelství Epocha.

Volín, J. & Janoušková J. (Eds.) Phonetica Pragensia XI (AUC-Philologica 2007/2).

Caravolas, M. & Volín, J. (2005). Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství.

Volín, J. (2002). IPA-based transcription for Czech students of English. Praha: Karolinum.

Volín, J. (1997). English through Songs. Praha: Nakladatelství Leda.

Recenzované články

Šturm, P., & Volín, J. (2023). Occurrence and duration of pauses in relation to speech tempo and structural organization in two speech genres. Languages, 8(1), Art. 23. https://doi.org/10.3390/languages8010023

Volín J., & Svatošová, M. (2023). Examining temporal structure of speech with a local articulation rate metric. Research in Language, 21(1), 75–88. https://doi.org/10.18778/1731-7533.21.1.05

Přečková, K., Šturm P., & Volín J. (2023). Language proficiency and sonorant devoicing in English plosive-sonorant clusters. Research in Language, 21(4), 443–459. https://doi.org/10.18778/1731-7533.21.4.06

Volín, J. (2022). Variation in speech tempo and its relationship to prosodic boundary occurrence in two speech genres. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1, Phonetica Pragensia XV, pp. 65–81. ISSN 2464-6830.

Volín, J. (2022). Individualita uživatele jazyka: Slovo úvodem. Naše řeč 105/3, pp. 115–116. ISSN 0027-8203.

Svatošová, M. & Volín J. (2022). Description of F0 contours with Legendre polynomials.  Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1, Phonetica Pragensia XV, pp. 97–113.

Volín, J. & Bořil, T. (2022). Individualita mluvčího v užití základní hlasové frekvence při přednesu básní. Naše řeč 105/3, pp. 133–150. ISSN 0027-8203.

Tykalová, T., Škrabal, D., Bořil, T., Čmejla, R., Volín, J., Rusz, J. (2021). Effect of Ageing on Acoustic Characteristics of Voice Pitch and Formants in Czech Vowels. Journal of Voice 35/ 6, pp. 931.e21-931.e33, ISSN: 0892-1997; https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.02.022

Volín, J. & Šturm, P. (2020). Melodie české doplňovací otázky. Naše řeč 103(4), 337–351.

Volín, J. (2019). The size of prosodic phrases in native and foreign-accented read-out monologues. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2/2019, Phonetica Pragensia XV, 145–158. pdf

Volín, J. & Šturm, P. (2019). Fundamental frequency tracks of question-word questions in natural and synthetic speech. Akustické listy, 25(3-4), 3–9. pdf

Volín, J. (2017). Přemysl Janota: impakt, dopad, efekt, odezva aneb co zmůže jeden fonetik. Časopis pro moderní filologii, 99/2, 316–318.

Volín, J. (2017). Appeal and disrepute of the so-called rhythm metrics. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 79–94. pdf

Volín, J. & Bořil, T. (2017). Acoustic correlates of prosodic dimensions in younger and older speakers of Czech. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 45–54. pdf

Volín, J., Galeone, D. & Johnson, W. (2017). Pitch range of intonation contours in English Czech. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 55–64. pdf

Volín, J. & Šturm, P. (2016). Pevný bod pro zkoumání řečového rytmu. Naše řeč, 99, 92–100.

Šturm, P. & Volín, J. (2016). P-centres in natural disyllabic Czech words in a large-scale speech-metronome synchronization experiment. Journal of Phonetics, 55, 38–52.

Volín, J. & Červinková Poesová, K. (2016). Perceptual impact of speech melody hybridization: English and Czech English. Research in Language, 14, 31–41.

Volín, J., Poesová, K. & Weingartová, L. (2015). Speech melody properties in English, Czech and Czech English: Reference and interference. Research in Language, 13, 107–123.

Weingartová, L. & Volín, J. (2014). Short-term spectral slope measures and their sensitivity to speaker, vowel identity and prominence. Akustické listy, 20, 5–12.

Volín, J., Poesová, K. & Skarnitzl, R. (2014). The impact of rhythmic distortions in speech on personality assessment. Research in Language, 12, 209–216. pdf

Volín, J. (2014). Speech sound structure studies in Prague: Differences in approaches and conflicts between methods. La Linguistique, 2014/2, 83–100. pdf

Šturm, P. & Volín, J. (2013). Morfologická informace a mentální zpracování souvislé řeči v češtině. Československá psychologie, 57(6), 569–580.

Weingartová, L. & Volín, J. (2013). Spectral measurements of vowels for speaker identification in Czech. Studie z aplikované lingvistiky, 2013 (4) 1, 21–36.

Volín, J., Weingartová, L. & Skarnitzl, R. (2013). Spectral characteristics of schwa in Czech accented English. Research in Language, 11, 31–39.

Volín, J. & Bořil, T. (2013). General and speaker-specific properties of F0 contours in short utterances. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2014/1, 9–19.

Šturm, P. & Volín, J. (2012). Měření reakčních dob u experimentů s akustickými podněty. Akustické listy, 18(2-4), 25–30.

Volín, J., Uhrinová, M. & Skarnitzl, R. (2012). The effect of word-initial glottalization on word monitoring in Slovak speakers of English. Research in Language, 10, 173–181. pdf

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2012). Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny. Akustické listy, 18, 7–11. pdf

Zíková, M. & Volín, J. (2012). Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám. Naše řeč, 95, 33–45.

Volín, J. & Churaňová, E. (2010). Probabilities of consonantal sequences in continuous Czech texts. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2009/1, 49–62.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2010). The strength of foreign accent in Czech English under adverse listening conditions. Speech Communication, 52, 1010–1021.

Volín, J. (2009). Extrakce základní hlasové frekvence a intonační gravitace v češtině. Naše řeč, 92/5, 227–239.

Volín, J. (2008). Variabilita neukončujících melodií ve světle shlukové analýzy. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2007/2, 173–179.

Volín, J., Hedbávná, B., Janoušková, J., Machač, P., Palková, Z., Skarnitzl, R., Studenovský, D. & Veroňková, J. (2007). Poznání za mřížemi. Naše řeč, 90, 261–266.

Caravolas, M., Volín, J., & Hulme, C. (2005). Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of Experimental Child Psychology, 92/2, 107-139.

Volín, J. (2003). Papers in phonetics and speech processing. – Review. The Phonetician, 86, 74–76.

Janíková, J. & Volín, J. (2002). The linguistic basis of articulation rate variation in Czech. – Review. The Phonetician, 85, 63–65.

Caravolas, M. & Volín, J. (2001). Phonological spelling errors among dyslexic children learning a transparent orthography: The case of Czech. Dyslexia, 7, 229–245.

Konferenční příspěvky a další články

Volín J. & Šturm, P. (2023). The absence of pauses in spoken narratives and memory recall. In: Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences (pp. 1430–1434). Guarant International.

Volín, J., Svatošová, M., & Šturm, P. (2022). Fundamental frequency variation in polarity questions of Czech. In: Proceedings of Speech Prosody 2022, 852–856. pdf https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2022-173

Volín, J., & Skarnitzl, R. (2022). The impact of prosodic position on post-stress rise in three genres of Czech. In: Proceedings of Speech Prosody 2022, 505–509. pdf https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2022-103

Volín, J. & Bořil, T. (2021). Four approaches to extracting gradient of intonation downtrends in Czech. In: N. Herencsar (Ed.) 44th International Conference TSP. IEEE Catalogue Number CFP2188P-ART, pp. 204–207. ISBN 978-1-6654-2933-7.

Volín J. & Šturm, P. (2021). Honouring historical facts: The case of intonational downtrends. In: Proceedings of Fourth International Workshop on History of Speech Communication Research, pp. 63–73. (Vol. 101 of Studientexte zur Sprachkommunikation) Dresden: TUD Press. ISBN 0940-6832

Volín, J., Řezáčková, M. & Matoušek, J. (2021). Human and transformer-based prosodic phrasing in two speech genres. In: A. Karpov & R. Potapova (Eds.) Speech and Computer, Lecture Notes in Artificial Intelligence 12997, pp. 761–772. Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87802-3, ISSN 0302-9743.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2020). Accent-groups vs. stress-groups in Czech clear and conversational speech. In: Proceedings of Speech Prosody 2020, 695–699. pdf

Volín, J. (2019). The meaning in language generally and in question-word questions particularly: A study in speech prosody. In: T. Hoskovec (Ed.), Expérience et avenir du structuralisme. Travaux du Cercle linguistique de Prague 8, pp. 123-141. Praha: Kanina.

Šturm, P. & Volín, J. (2019). Perceptual evaluation of early versus late F0 peaks in the intonation structure of Czech question-word questions. In: Proceedings of Interspeech 2019, Graz, 1976-1980. pdf

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2019). The effect of durational cues on the reassignment of a syllable in the metrical structure of Czech sentences. In: Proceedings of the 19th ICPhS, 2891–2895. pdf

Kocjančič Antolík, T. & Volín, J. (2019). Ultrasound tongue imaging for vowel remediation in Czech English. In: Proceedings of the 19th ICPhS, 3651–3655.

Jůzová, M., Tihelka, D. & Volín, J. (2018). On the extension of the formal prosody model for TTS. In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček & K. Pala (Eds.), Proceedings of the 21st International Conference on Text, Speech and Dialogue, 351–359. Cham: Springer International Publishing.

Jůzová, M. & Volín, J. (2018). F0 post-stress rise trends consideration in unit selection TTS. In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček & K. Pala (Eds.), Proceedings of the 21st International Conference on Text, Speech and Dialogue, 360–368. Cham: Springer International Publishing.

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2017). Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration: Impacts for concatenative speech synthesis. In: Proceedings of Interspeech 2017, 2998–3002. pdf

Volín, J., Tykalová, T. & Bořil, T. (2017). Stability of prosodic characteristics across age and gender groups. In: Proceedings of Interspeech 2017, 3902–3906.

Volín, J., Churaňová, E. & Šturm, P. (2014). P-centre position in natural two-syllable Czech words. In: Proceedings of Speech Prosody 2014, 920–924. Dublin: Trinity College Dublin.

Volín, J., Weingartová, L. & Niebuhr, O. (2014). Between recognition and resignation – The prosodic forms and communicative functions of the Czech confirmation tag „jasně“. In: Proceedings of Speech Prosody 2014, 115–119.

Weingartová, L., Poesová, K. & Volín, J. (2014). Prominence contrasts in Czech English as a predictor of learner’s proficiency. In: Proceedings of Speech Prosody 2014, 236–240.

Volín, J. & Zimmermann, J. (2011). Spectral slope parameters and detection of word stress. In: Byron, P. (Ed.), Technical Computing Prague 2011, 125–129. Praha: Humusoft.

Bissiri, M., Lecumberri, M., Cooke, M. & Volín, J. (2011). The role of word-initial glottal stops in recognizing English words. In: Proceedings of Interspeech 2011, 165–168.

Palková, Z., Volín, J. & Zimmermann, J. (2010). Wavelet transform of speech and stylization of acoustic parameters. In: Vích, R. (Ed.), Speech Processing, 44–49. Praha: Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR.

Volín, J. (2010). On the significance of the temporal structuring of speech. In: Malá, M. & Šaldová, P. (Eds.), …for thy speech bewrayeth thee, 289–305. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2010). Suprasegmental acoustic cues of foreignness in Czech English. In: Odyssey 2010: The Speaker and Language Recognition Workshop, 271–278. Brno: VUT. pdf

Bissiri, M. & Volín, J. (2010). Prosodic structure as a predictor of glottal stops before word-initial vowels in Czech English. In: Vích, R. (Ed.), Speech Processing, 23–28. Praha: Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR.

Volín, J. & Pollák, P. (2009). The dynamic dimension of the global speech-rhythm attributes. In: Proceedings of Interspeech 2009, 1543–1546.

Volín, J. (2009). Metric warping in Czech newsreading. In: Vích, R. (Ed.), Speech Processing – 19th Czech-German Workshop, 52–55.

Volín, J. (2009). Normalization of the vocalic space. In: Esposito, A. & Vích, R. (Eds.), Cross-Modal Analysis of Speech, 190–200. Berlin: Springer-Verlag.

Volín, J. (2009). Front mid versus front open vowel: a colourful contrast. ATE Newsletter, 21/1, 32–35.

Podlipský, V. J., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2009). High front vowels in Czech: A contrast in quantity or quality? In: Proceedings of Interspeech 2009, 132–135. pdf

Marková, P., Filippová, E. & Volín, J. (2009). Suprasegmental markers of irony in acted and natural discourse. In: Proceedings of 19th Czech-German Workshop Speech Processing – Prague, 56–60. Praha: Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR.

Volín, J. & Poesová, K. (2008). Temporal and spectral reduction of vowels in English weak syllables. In: Grmelová, A., Dušková, L., Farrell, M. & Pípalová, R. (Eds.), Plurality and Diversity in English Studies, 18–27. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Volín, J. (2008). Z intonace čtených zpravodajství: výška první slabiky v taktu. Čeština doma a ve světě, 1-2/2008, 89–96.

Volín, J., Skarnitzl, R., Machač, P., Janoušková, J. & Veroňková, J. (2008). Reliabilita a validita popisných kategorií v Pražském fonetickém korpusu. In: Kopřivová, M. a Waclawičová, M. (Eds.), Čeština v mluveném korpusu, 249–254. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu.

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2008). Phone segmentation tool with integrated pronunciation lexicon and Czech phonetically labelled Reference Database. In: Proceedings of 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, 1, 1–5.

Janoušková, J., Veroňková, J., Volín, J., Machač, P., Skarnitzl, R., Hedbávná, B. & Studenovský, D. (2008). Výročí Zdeny Palkové. In: Český jazyk a literatura, 59, 41–43.

Volín, J. & Studenovský, D. (2007). Normalization of Czech vowels from continuous read texts. In: Proceedings of the 16th ICPhS, 185–190.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2007). Temporal downtrends in Czech read speech. In: Proceedings of Interspeech 2007, 442–445. Antwerpen: ISCA. pdf

Volín, J. (2007). Data volume requirements for reliable FO normalization. In: Vích, R. (Ed.), 17th Czech-German Workshop – Speech Processing, 62–67. Praha.

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2007). Accuracy analysis of phonetic segmentation with multiple word-pronunciation variants and segmentation tool in Praat environment. In: Vích, R. (Ed.), 17th Czech-German Workshop – Speech Processing, 37–42.

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2007). HMM-based phonetic segmentation in Praat environment. In: Proceedings of XIIth “Speech and Computer – SPECOM 2007”, 537–541.

Machač, P., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2007). Inter-labeller agreement in segmental boundary placement. In: Vích, R. (Ed.), 17th Czech-German Workshop – Speech Processing, 57–61.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2006). Fonologická výjimečnost české znělé labiodentály. In: Palková, Z. a Janoušková, J. (Eds.), Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků, 253–268. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. pdf

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2006). K nevyhraněnosti vlastností české labiodentální frikativy. In: Pořízka, P. & Polách, V. P. (Eds.), Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis?, 308–314. Olomouc: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2006). Analysis of glottal stop presence in large speech corpus and influence of its modelling on segmentation accuracy. In: Vích, R. (Ed.), 16th Czech-German Workshop – Speech Technology, 23–28. Praha.

Palková, Z. & Volín, J. (2006). Clause position within sentence: human vs. machine recognition. In: Proceedings of Speech Prosody 2006, 113–116.

Volín, J., Skarnitzl, R. & Pollák, P. (2005). Confronting HMM-based phone labelling with human evaluation of speech production. In: Proceedings of Interspeech 2005, 1541–1544.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2005). Vybrané dynamické a melodické vlastnosti spojky ‘a’ v češtině a v angličtině. In: Pořízka, P. & Polách, V. P. (Eds.), Jazyky v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor, 347–352. Olomouc: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Volín, J. (2005). Rhythmical properties of polysyllabic words in British and Czech English. In: Čermák, J., Klégr, A., Malá, M. & Šaldová, P. (Eds.), Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková, 279-292. Praha: Kruh moderních filologů.

Volín, J. (2005). Length and duration of English vowels. ATE Newsletter, 16/1, 26–30.

Skarnitzl, R., Volín, J. & Drenková, L. (2005). Tangibility of foreign accents in speech: The case of Czech English. In: Grmelová, A., Dušková, L. & Farrell, M. (Eds.), 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies Proceedings, 11–20. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2005). Czech voiced labiodental continuant discrimination from basic acoustic data. In: Proceedings of Interspeech 2005, 2921–2924. pdf

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2005). Influence of HMM’s parameters on the accuracy of phone segmentation – Evaluation baseline. In: Vích, R. (Ed.), Electronic Speech Signal Processing, Studientexte zur Sprachkommunikation: Band 36, Proceedings of the 16th Conference joined with the 15th Czech-German Workshop “Speech Processing”, 302–309. Dresden: Verlag der Wissenschaften.

Volín, J. (2004). Indicators of FO declination in Czech read speech. In: Vích, R. (Ed.), Speech Processing – 14th Czech-German Workshop, 24–28. Praha: Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR.

Volín, J. (2004). F0 declination in Czech and English breath-groups. In: Palková, Z. & Veroňková, J. (Eds.), Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2004/1, 125–136. Praha: Karolinum.

Volín, J. (2004). Pronunciation: Four categories of differences between RP and GenAm. ATE Newsletter, 15/1, 42–46.

Volín, J. (2004). Linear regression as a method of detecting F0 declination. In: Vích, R. (Ed.), Speech Processing – 13th Czech-German Workshop, 69–72. Praha: ÚRE ČAV.

Volín, J. (2004). Závěrový pokles v intonaci standardní britské angličtiny. In: Duběda, T. (Ed.), Sborník z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, 84-95. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Palková, Z., Veroňková, J. & Volín, J. (2004). Výzkum prozodických charakteristik češtiny relevantních pro systematickou materiálovou analýzu mluvené řeči. In: Pollák, P., Sovka, P. (Eds.), Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, 29–31. Praha: ČVUT.

Palková, Z. & Volín, J. (2004). The influence of the acoustic context on the perception of ambiguous syllable chains. In: Palková, Z. & Veroňková, J. (Eds.), Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2004/1, 47–55. Praha: Karolinum.

Palková, Z., Veroňková, J., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2004). Stabilizace některých termínů pro fonetický popis češtiny v závislosti na nových výsledcích výzkumu. In: Duběda, T. (Ed.), Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, 65–74. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. pdf

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2003). Building transcription skills. ATE Newsletter, 14/1, 29–32.

Volín, J. & Drenková, L. (2003). Anglický a český ráz před samohláskami. Cizí jazyky, 1/47, 13–15.

Volín, J. (2003). A survey of differences between British and American pronunciation standards. ATE Newsletter, 14/3, 31–34.

Volín, J. (2003). Předmluva. In: Montessori, M. (Aut.), Absorbující mysl aneb vývoj a výchova dítěte od narození do šesti Let, 8–9. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů.

Volín, J. (2003). The preposition „of“ and glottal stops in Czech English. In: Grmelová, A. & Farrell, M. (Eds.), Prague conference on linguistics and literary studies proceedings, 10–19. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Palková, Z. & Volín, J. (2003). The role of F0 contours in determining foot boundaries in Czech. In: Proceedings of the 15th ICPhS, 2, 1783–1786. Barcelona.

Volín, J. (2002). Čtyři scénáře vývoje české laterály. Čeština doma a ve světě, 2002/1, 7–13.

Volín, J. (2002). Anglická střední středová nenapjatá samohláska. Cizí jazyky, 1/46, 9–12.

Volín, J. (2001). Vliv věku na intonační senzitivitu mladší školní populace: experiment s televizním pozdravem. Čeština doma a ve světě, 2001/3–4, 145–154.

Volín, J. (2001). Establishing a phonemic contrast: The case of the English front open vowel. ATE Newsletter, 12/1, 41–47.

Volín, J. (2001). Studies in phonetics at Charles University in Prague – amidst changes. In: Giurgiu, M. (Ed.), Proceedings – European workshop on education and research in speech communication sciences in Associated Countries. Cluj-Napoca: Risoprint.

Volín, J. (2000). Český student angličtiny a dentální artikulace /θ/ a /ð/. ATE Newsletter, 11/2, 62–67.

Volín, J. (2000). Proč je /ŋ/ obtížnou hláskou pro české studenty angličtiny. ATE Newsletter, 11/1, 51–57.

Volín, J. (1998). Předmluva. In: Montessori, M. (Aut.), Tajuplné dětství, 8–9. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů.

Volín, J. (1997). Open Doors. ATE Newsletter, 3/97, 69–71.

 

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Jan Volín