Jan Volín

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Fonetický ústav
Konzultační hodiny
 • čtvrtek 13:00-14:00
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 14

RozvrhCurriculumPublikaceGrantyZávěrečné práceVyučované předměty

Rozvrh

 

Absolvovaná VŠ

2009 (doc.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor obecná lingvistika
2005 (Ph.D.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika
1995 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor anglický jazyk a literatura
1987 (Mgr.) – Pedagogická fakulta v Ústí n. Labem, obor český jazyk – hudební výchova

Zaměstnavatel

od 1999 Fonetický ústav FF UK (odborný asistent, 2009 docent)
1996 – 1999 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, odb. asistent – angl. fonetika
1992 – 1996 The Bell School a.s., učitel – angličtina
1988 – 1992 ZŠ Jiřího v Poděbrad, Praha 3, učitel – český jazyk, angličtina
1984 – 1985 ZŠ Vinařská, Ústí n. Labem, učitel – český jazyk

Odborné zaměření

fonetika a fonologie angličtiny a češtiny, problematika osvojování řeči
výzkum: zejm. prozodie, řečová komunikace, srovnávací fonetika česko-anglická
pedagogická činnost pro obory: fonetika, lingvistika a fonetika, český jazyk a lit., anglistika a amerikanistika, překladatelství a tlumočnictví.

Akademické funkce

od 2010 člen Vědecké rady FF UK
2010 – 2012 předseda Etické komise FF UK

Spolupráce s praxí

V letech 1997 – 2000 vedení doškolovacích kurzů ATE ČR pro pražské učitele angličtiny – zaměření: fonetika a fonologie angličtiny.

Působení v zahraničí

červen 2000 University of Liverpool, UK, účast na výzkumu
leden 2000 University of Liverpool, UK, účast na výzkumu
leden 1999 University College London, UK, studijní stáž

Členství v mezinárodních organizacích

International Phonetic Association (IPA)

Publikace

 • Bořil T., Šturm P., Skarnitzl R., Volín J.: Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration : Impacts for concatenative speech synthesis. In Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2017). Stockholm, International Speech Communication Association, 2017, s. • p. 2998-3002. ISBN 0-000-00000-0.
 • Skarnitzl R., Šturm P., Volín J.: Zvuková báze řečové komunikace : Fonetický a fonologický popis řeči. Praha, Karolinum, 2016. 170 s. • p. ISBN 978-80-246-3272-8.
 • Volín J., Šturm P.: Pevný bod pro zkoumání řečového rytmu. Naše řeč, 2016, č. • no. 99, s. • p. 92-100. ISSN 0027-8203.
 • Šturm P., Volín J.: P-centres in natural disyllabic Czech words in a large-scale speech-metronome synchronization experiment. Journal of Phonetics, 2016, č. • no. 55, s. • p. 38-52. ISSN 0095-4470.
 • Volín J., Červinková Poesová K.: PERCEPTUAL IMPACT OF SPEECH MELODY HYBRIDIZATION: ENGLISH AND CZECH ENGLISH. Research in Language [online], 2016, č. • no. 14, s. • p. 31-41. ISSN 2083-4616.
 • Volín J., Poesová K., Weingartová L.: Speech Melody Properties in English, Czech and Czech English: Reference and Interference. Research in Language, 2015, č. • no. 13, s. • p. 107-123. ISSN 2083-4616.
 • Volín J., Bartůňková H.: Assets and liabilities of simple descriptors of fundamental frequency tracks. In Niebuhr O., Skarnitzl R.: Tackling the complexity in speech. Praha, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2015, s. • p. 147-161. ISBN 978-80-7308-558-2.
 • Skarnitzl R., Bořil T., Vaňková J., Weingartová L., Volín J., Šturm P., Hývlová D., Lazárková D., Nechanský T., Svobodová M.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 162 s. • p. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Weingartová L., Volín J.: Short-term Spectral Slope Measures and their Sensitivity to Speaker, Vowel Identity and Prominence. Akustické listy, 2014, č. • no. 20, s. • p. 5-12. ISSN 1212-4702.
 • Volín J., Poesová K., Skarnitzl R.: The Impact of Rhythmic Distortions in Speech on Personality Assessment. Research in Language, 2014, č. • no. 12, s. • p. 209-216. ISSN 2083-4616.
 • Volín J., Bořil T.: Základní frekvence v konturách a průbězích. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 65-76. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Volín J., Weingartová L., Niebuhr O.: Between Recognition and Resignation - The Prosodic Forms and Communicative Functions of the Czech Confirmation Tag "jasně". In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 115-119. ISBN 0-000-00000-0.
 • Weingartová L., Poesová K., Volín J.: Prominence Contrasts in Czech English as a Predictor of Learner's Proficiency. In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 236-240. ISBN 0-000-00000-0.
 • Volín J., Churaňová E., Šturm P.: P-centre Position in Natural Two-Syllable Czech Words. In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 920-924. ISBN 0-000-00000-0.
 • Volín J.: Speech sound structure studies in Prague: Differences in approaches and conflicts between methods. La Linguistique, 2014, č. • no. 2014/2, s. • p. 83-100. ISSN 0075-966X.
 • Weingartová L., Volín J.: Temporální charakteristiky. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 95-103. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Šturm P., Volín J.: Morfologická informace a mentální zpracování souvislé řeči v češtině. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 569-580. ISSN 0009-062X.
 • Volín J., Bořil T.: General and Speaker-Specific Properties of F0 Contours in Short Utterances. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2013, č. • no. 2014, s. • p. 9-19. ISSN 0567-8269.
 • Weingartová L., Volín J.: Spectral Measurements of Vowels for Speaker Identification in Czech. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 21-36. ISSN 1804-3240.
 • Volín J., Weingartová L., Skarnitzl R.: Spectral Characteristics of Schwa in Czech Accented English. Research in Language [online], 2013, č. • no. 11, s. • p. 31-39. ISSN 2083-4616.
 • Zíková M., Volín J.: Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám. Naše řeč, 2012, č. • no. 95, s. • p. 33-45. ISSN 0027-8203.
 • Šturm P., Volín J.: Syllables versus phones in a word-monitoring experiment. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 25-34. ISSN 1804-3240.
 • Skarnitzl R., Volín J.: Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny. Akustické listy, 2012, č. • no. 18, s. • p. 7-11. ISSN 1212-4702.
 • Volín J., Uhrinová M., Skarnitzl R.: The effect of word-initial glottalization on word monitoring in Slovak speakers of English. Research in Language, 2012, č. • no. 10, s. • p. 173-181. ISSN 1731-7533.
 • Volín J., Zimmermann J.: Spectral slope parameters and detection of word stress. In Byron P.: Technical Computing Prague 2011. Praha, Humusoft, 2011, s. • p. 125-129. ISBN 978-80-7080-794-1.
 • Bissiri M., Lecumberri M., Cooke M., Volín J.: The Role of Word-Initial Glottal Stops in Recognizing English Words. In Cosi P., De Mori R., Di Fabbrizio G., Pieraccini R.: Proceedings of Interspeech 2011. Florencie, Causal Productions, 2011, s. • p. 165-168. ISBN 978-1-61839-270-1.
 • Cvrček V., Kopřivová M., Kováříková D., Šulc M., Táborský J., Volín J., Waclawičová M.: Mluvnice současné češtiny : Jak se píše a jak se mluví. Praha, Karolinum, 2010. 353 s. • p. ISBN 978-80-246-1743-5.
 • Bissiri M., Volín J.: Prosodic structure as a predictor of glottal stops before word-initial vowels in Czech English. In Vích R.: Speech Processing. Praha, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, 2010, s. • p. 23-28. ISBN 978-80-86269-21-4.
 • Volín J., Churáňová E.: Probabilities of consonantal sequences in continuous Czech texts. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 49-62. ISSN 0567-8269.
 • Volín J.: On the significance of the temporal structuring of speech. In Malá M., Šaldová P.: ...for thy speech bewrayeth thee. Praha, Filozofická fakulta UK, 2010, s. • p. 289-305. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Volín J.: Fonetika a fonologie. In Cvrček V.: Mluvnice současné češtiny. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 35-64. ISBN 978-80-246-1743-5.
 • Volín J., Skarnitzl R.: The strength of foreign accent in Czech English under adverse listening conditions. Speech Communication, 2010, č. • no. 52, s. • p. 1010-1021. ISSN 0167-6393.
 • Volín J., Skarnitzl R.: Suprasegmental Acoustic Cues of Foreignness in Czech English. In Odyssey 2010: The Speaker and Language Recognition Workshop. Brno, VUT Brno, 2010, s. • p. 271-278. ISBN 978-80-214-4114-9.
 • Palková Z., Volín J., Zimmermann J.: Wavelet transform of speech and stylization of acoustic parameters. In Vích R.: Speech Processing. Praha, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, 2010, s. • p. 44-49. ISBN 978-80-86269-21-4.
 

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

Úvod > Ústav > Vyučující > Jan Volín