Archiv

Pořádané konference

V květnu 2015 Fonetický ústav pořádal 4. ročník konference English Pronunciation: Issues & Practices (EPIP).

Na podzim roku 2014 Fonetický ústav pořádal 22. konání Česko-německého workshopu o řečové komunikaci.

V roce 2008 jsme pořádali workshop v rámci mezinárodního projektu Sound to Sense zaměřený na percepci i produkci řeči v nepříznivých podmínkách.

Obrazová dokumentace

Profesorce Zdeně Palkové byl udělen čestný titul emeritní profesor Univerzity Karlovy.

Úvod > Ústav > Archiv