Archiv

Pořádané konference

Mezi 7. a 11. srpnem 2023 Fonetický ústav pořádal nejprestižnější fonetickou akci, 20. Mezinárodní kongres fonetických věd (International Congress of Phonetic Sciences, ICPhS).

V červenci 2022 jsme pořádali jubilejní 30. ročník konference Mezinárodní asociace pro forenzní fonetiku a akustiku (IAFPA).

Fonetický ústav uspořádal ve dnech 26.–27. září 2019 konferenci u příležitosti zasedání komise pro  fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů. Konference byla součástí oslav 100. výročí založení Fonetického ústavu.

V květnu 2015 Fonetický ústav pořádal 4. ročník konference English Pronunciation: Issues & Practices (EPIP).

Na podzim roku 2014 Fonetický ústav pořádal 22. ročník Česko-německého workshopu o řečové komunikaci.

V roce 2008 jsme pořádali workshop v rámci mezinárodního projektu Sound to Sense zaměřený na percepci i produkci řeči v nepříznivých podmínkách.

Archivní dokumentace

Profesorce Zdeně Palkové byl 21. května 2015 udělen čestný titul emeritní profesor Univerzity Karlovy.

Z oslav století od založení fonetického pracoviště v Praze
Úvod > Ústav > Archiv