Forenzní fonetika

Vytvoření nového předmětu: Forenzní fonetika

Poskytovatel: FRVŠ
Číslo: FRVŠ 193/2012/F5/b

Trvání: 2012

Řešitel: Radek Skarnitzl

Anotace:

Cílem projektu je vytvořit kurz Forenzní fonetika, který bude primárně určen pro studenty jedno- i dvouoborového navazujícího magisterského studia oboru Fonetika. Kurz bude zároveň určen pro studenty doktorských programů v závislosti na jejich odborném zaměření, případně i pro studenty dalších fakult či vysokých škol, kteří se zabývají problematikou řečové analýzy.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Forenzní fonetika