Tanja Kocjančič Antolík

Tanja Kocjančič Antolík, Ph.D.

Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 13

CurriculumPublikaceGranty

https://orcid.org/0000-0002-4706-2255

Absolvovaná VŠ

2010 – Queen Margaret University, Edinburgh, UK; Speech and hearing sciences, Speech science (PhD)
2006 – Universität Potsdam, Germany; Linguistic department, European Master in Clinical Linguistics (MSc)
2004 – Univerza v Ljubljani, Slovenia; Faculty of education, Speech and language therapy, and special education for hearing impaired (BA)

Zaměstnavatel

since 07/2018 výzkumná pracovnice – Fonetický ústav, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
04/20120 – 06/2016 postoktorand, Laboratory of Phonetics and Phonology, CNRS/University Sorbonne Nouvelle Paris 3, France
08/2011 – 12/2012 logoped, University Rehabilitation Institute, Slovenia
09/2006 – 09/2009 Marie Curie Actions Fellow, doktorand, Centre for Speech Technology Research, University of Edinburgh, UK

Odborné zaměření

Ve svém výzkumu se zaměřuji na řeč u mluvčích s poruchami řeči, zejména s motorickými řečovými vadami, a také na řeč v cizím jazyce. Především mě zajímá systém produkce řeči, který vede k nesprávné artikulaci, a způsoby, jak takovou řeč vylepšit. Při své práci používám ultrazvuk pro zobrazení pohybů jazyka v reálném čase při řeči a také pro poskytování vizuální zpětné vazby při nápravě řečových vad. Dále mě zajímá vztah mezi produkcí a percepcí řeči, konkrétně jak změny v jedné doméně ovlivňují doménu druhou.

Recenzované články

Kocjančič Antolík, T. (2020). Ultrasound Tongue Imaging in Second Language Learning. Studie z aplikované lingvistiky, 1, 109-116.

Kocjančič Antolík, T. & Volín, J. (2019). Ultrasound tongue imaging for vowel remediation in czech english. In Sasha Calhoun, Paola Escudero, Marija Tabain & Paul Warren (eds.) Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019 (pp. 3651-3655). Canberra, Australia: Australasian Speech Science and Technology Association Inc.

Kocjančič Antolík, T. & Tivadar, H. (2019). Ultrazvočni pogled na artikulacijo slovenskih samoglasnikov. In Hotimit Tivadar (ed.) Obdobja 38. Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest / Public Speech in Slovene, Linguistic-Cultural Awareness and Self-Confidence (pp. 71-80). Ljubljana, Slovenia: Znanstvena založba filozofske fakultete.

Kocjančič Antolík, T., Pillot-Loiseau, C. & Kamiyama, T. (2019). The effectiveness of real-time ultrasound visual feedback on tongue movements in L2 pronunciation training: Japanese learners improving the French vowel contrast /y/-/u/. Journal of Second Language Pronunciation.

Kühnert, B. & Kocjančič Antolík, T. (2018). Patterns of articulation rate variation in English/French tandem interactions.  In: Volín, J. & Skarnitzl, R. (Eds.), The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages, 210–226. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Georgeton, L., Kocjančič Antolík, T. & Fougeron, C. (2016). Effect of domain initial strengthening on vowel height and backness contrast in French: acoustic and ultrasound data. Journal of Speech, Language & Hearing Research, 59, 1575–1586.

Fougeron, C., Delvaux, V., Pernon, M., Léveque, N., Borel, S., Pellet, P., Bagou, O., Trouville, R., Ménard, L., Catalano, S., Lopez, U., Kocjancic-Antolik, T., Laganaro, M. (2016). Chapitre 14. MonPaGe : un protocole informatisé d’évaluation de la parole pathologique en langue française. In: Joyeux N. & Topouzkhanian S., (Eds.), Actes du colloque UNADREO « Orthophonie et technologies innovantes »

Chirkova, K., Dehe, W., Chen, Y., Amelot, A. & Kocjančič Antolík, T. (2015). Ersu (Illustrations of the IPA), Journal of the International Phonetic Association, 45, 187–211.

Chirkova, K., Chen, Y. & Kocjančič Antolík T. (2013). Xumi (part 2): Upper Xumi, the variety of the upper reaches of the Shuiluo river (Illustrations of the IPA). Journal of the International Phonetic Association, 43, 381–396.

Konferenční příspěvky a další články

Kühnert, B. & Kocjančič Antolík, T. (2016). Stratgies d’adaptation de la vitesse darticulation lors de conversations spontanes entre locuteurs natifs et non-natifs. 31 Journes d’etudes sur la Parole, Paris.

Kühnert, B. & Kocjančič Antolík, T. (2015). Patterns of articulation rate in English/French and French/English tandem interactions. 4th International Conference on English Pronunciation: Issues & Practices. Prague, Czech Republic.

Kocjančič Antolík, T., & Širca Ule, P. (2017). Slovenian translation and adaptation of Comprehensive Aphasia Test. Collaboration of Aphasia Trialists’ Conference, Rotterdam, the Netherlands.

Pillot-Loiseau, C., Kocjančič Antolík, T. & Kamiyama, T. (2015). French /y/-/u/ contrast in Japanese learners with/without ultrasound feedback: vowels, non-words and words. In: Proceedings of the 18th ICPhS.

Kocjančič Antolík, T., Pillot-Loiseau, C., & Kamiyama, T. (2015). Ultrasound tongue imaging as a visual feedback in L2 pronunciation training. International workshop on „Feedback in Pronunciation Training“, Saarland, Germany.

Kocjančič Antolík, T., Pillot-Loiseau, C., & Kamiyama, T. (2015). Consonant context effect on the lingual articulation of French /u/ and /y/ in Japanese learners of French receiving conventional and ultrasound pronunciation training. International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech, Chania, Greece.

Kühnert, B.& Kocjančič Antolík, T. (2015). Adjustments in foot-structure by French L2 learners of English in spontaneous speech: Short and long term effects. International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech, Chania, Greece.

Fougeron C., Audibert N., Meunier C. & Kocjančič Antolík T. (2014) „Variation in the production of French vowels: physiological constraints and communicatives demands“, International Workshop of Language Production, Geneva, Switzerland, 16-18 July, 2014.

Kocjančič Antolík, T. & Fougeron C. (2013). Consonant distortions in dysarthria due to Parkinsons disease, Amyotrophic Lateral Sclerosis and Cerebellar Ataxia. In: Proceedings of Interspeech 2013.

Kocjančič Antolík, T., Pillot-Loiseau, C., Kamiyama, T. & Fougeron, C. (2013). Comparing the effect of pronunciation and ultrasound trainings to pronunciation training only for the improvement of the production of the French /y/-/u/ contrast by four Japanese learners of French. Ultrafest VI, Edinburgh, UK.

Pillot-Loiseau, C., Kocjančič Antolík, T. & Kamiyama, T. (2013). Contribution of ultrasound visualisation to improving the production of the French /y/-/u/ contrast by two Japanese learners. PPLC13: Phonetics, phonology and languages in contact, Paris, France.

Strycharczuk, P., Kocjančič Antolík, T., & Fougeron, C. (2013). Application de mesures d’intensite relative pour la classification de cas de desocclusion et de voisement de /t/ en parole pathologique. Journees de Phonetique Clinique, Liege, Belgium.

Kocjančič, T. (2012). Ultrasound analysis of tongue movements in teenagers with childhood apraxia of speech. Thematic panel: Clinical applications of ultrasound in speech production. 14th ICPLA Conference, Cork, Ireland.

Kocjančič, T. (2009). Tongue movements in childhood apraxia of speech. American Speech, Language and Hearing Association Convention, New Orleans, USA.

Kocjančič, T. (2008). Ultrasound investigation of tongue movements in syllables with different onset structure. In: Proceedings of the Eighth International Seminar on Speech Production and Perception (ISSP). Strasbourg, France.

Kocjančič, T. (2008). Tongue movements and syllable onset complexity: ultrasound study. In: Botinis, A. (Ed.) Proceedings of ISCA Experimental Linguistics ExLing 2008. Athens, Greece.

Kocjančič, T. (2007). Measuring tongue movements in complex onsets: an ultrasound study. Ultrafest IV, New York, USA.

Kocjančič, T. (2006). Acoustic analysis of diadochokinesis in neurologically impaired speech. SloFon1, Ljubljana, Slovenia.

Kocjančič, T. (2004). Acoustic-phonetic analysis of children’s /r/. IFA Report 144. University of Amsterdam. Amsterdam, The Netherlands.

Úvod > Ústav > Vyučující > Tanja Kocjančič Antolík