Čeština nerodilých a rodilých mluvčích

Zvukové vlastnosti češtiny v komunikaci nerodilých a rodilých mluvčích

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 18-18300S

Trvání: 2018-2020

Řešitel: Jitka Veroňková
Účastníci z FF UK: T. Bořil, Z. Palková, P. Poukarová (ÚČNK)

Anotace:

Cílem projektu je získat konkrétní poznatky o tom, jakou váhu mají pro rodilé posluchače vybrané zvukové rysy češtiny při hodnocení projevu cizince. Východiskem je porovnávání řeči cizinců s různým mateřským jazykem i různým stupněm ovládání češtiny, hodnocení jejich projevu laickými českými posluchači a instrumentální analýza zvuku jejich řeči. Z teoretického hlediska bude sledován především účinek jevů, které jsou stabilní nebo naopak variabilní v realizaci rodilých mluvčích, a vzájemný podíl rysů z roviny výslovnosti hlásek a z roviny modulace souvislé řeči.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Čeština nerodilých a rodilých mluvčích