Transkripce v editoru a na internetu

Následující tabulka zobrazuje znaky (psané na české klávesnici), které pro přepis češtiny v transkripci IPA potřebujeme. Není-li ve sloupcích přepis uveden žádný kód, odpovídá přepis danému symbolu latinské abecedy. Internetové kódy se vždy skládají ze znaků &#, tří (ojediněle čtyř) znaků a středníku; v tabulce jsou uvedeny jen tři znaky a středník. Znaky &# je třeba doplnit.

Tabulku s kódy pro textové editory si rovněž můžete stáhnout v excelovém souboru.

Vokály

  znak přepis
v textovém editoru
přepis
na internetu
  komentář
i: nebo iː délka je 720; dlouhé vysoké zavřené í, ý
ɪ I 618; krátké otevřenější (centralizovanější) i, y
e toto je v IPA symbol pro zavřenější „e“, podobné německému (např. zehn)
a střední otevřené „a“ odpovídající spisovné české výslovnosti
æ / 230; přední otevřené „a“ (např. anglické cat); v češtině je pro přední „a“ vhodnější zápis []
ɑ A 593; zadní otevřené „a“, podobnému britskému dlouhému „a“ (např. hard)
o zadní středové „o“
u zadní vysoké „u“
ə ! 601; střední středový, neutrální vokál, tzv. schwa/šva

   Konsonanty

  znak přepis
v textovém editoru
přepis
na internetu
  komentář
p
b
t
d
c neznělá palatální exploziva, [ť]
ɟ alt gr + f 607; znělá palatální exploziva, [ď]
k
ɡ
ʔ _ 660; ráz
f
v
ʋ P 651; labiodentální aproximanta (české /v/ často bývá realizováno jako tato aproximanta)
s
z
ʃ S 643; neznělá postalveolární frikativa
ʒ Z 658; znělá postalveolární frikativa
x neznělá velární frikativa
ɣ G 611; znělá velární frikativa (varianta /x/ při asimilaci znělosti)
ɦ alt gr + u 614; znělá glotální frikativa (české „h“ je znělé)
ʦ 678; neznělá alveolární afrikáta (na internetu lze odlišit afrikátu ʦ od sekvence ts)
ʧ 679; neznělá postalveolární afrikáta (na internetu lze odlišit afrikátu ʧ od sekvence )
ʣ 675; znělá varianta alveolární afrikáty
ʤ 676; znělá varianta postalveolární afrikáty
m
ɱ F 625; labiodentální varianta /m/ před /f v/ (např. nymfa)
n
ɲ J 626; palatální nazála, „ň“
ŋ N 331; velární nazála, varianta /n/ před /k g/ (např. banka)
r „české /r/“, alveolární vibranta
ɹ 3 633; postalveolární aproximanta („anglické /r/“)
ʀ alt gr + r 640; uvulární vibranta, /r/ při ráčkování
ɾ č 638; alveolární švih, /r/ realizované pouze jedním kmitem
j
l
ɫ ř 619; velarizované /l/

Další znaky

  znak přepis
v textovém editoru
přepis
na internetu
  komentář
ˈ 2 712; přízvuk
ː : nebo 720; délka
ˑ 02D1, Alt-X 721; polodélka
´ 809; slabičnost konsonantu
a͡u alt gr + = 865; oblouček (např. pro přepis afrikát nebo diftongů)
ən‿aɪ % 8255; naznačení spojování (liaison)

 

Úvod > O fonetice > Fonetická transkripce > Transkripce v editoru a na internetu