Příloha č. 2

Seznam iniciálních prétur v psaném korpusu SYN2010 spolu s jejich frekvenčními charakteristikami.

Jednoduché prétury Prétury CC Prétury CCC Prétury CCCC

 

CClic2    © 2016 Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Pavel Šturm, David Lukeš