Bakalářské studium

  • Podrobnější informace o bakalářském studiu fonetiky najdete na stránkách pro uchazeče.
  • Studijní plány – pro studenty přijaté v letech do roku 2019 (studijní obor) a od roku 2020 (studijní program)
    – odkaz na studijní plány na stránkách FF UK zde

Rozvrhy

Rozvrhy jsou uvedené ve fakultní aplikaci rozvrhy.ff.cuni.cz.

Jako volitelné kurzy doporučujeme např. následující kurzy:

Povinně volitelné předměty

V bakalářském studiu doporučujeme povinně volitelné kurzy zapisovat až od druhého ročníku.

Upozorňujeme, že aby bylo možné daný předmět uznat jako povinně volitelný (a nikoli jen jako volitelný), musíte si ho zapsat pod správným kódem.

Plán otevírání (kurzy nabízené FÚ):

Zimní semestr ak. r. 2022/2023 Programování v R (Úvod do programování I)
Sound Patterns of English
Letní semestr ak. r. 2022/2023 Korektivní výslovnost pro rodilé mluvčí češtiny
Fonetická variabilita angličtiny
Korpusy mluveného jazyka
Zimní semestr ak. r. 2023/2024 Programování v R (Úvod do programování I)
Sound Patterns of English
Řečové technologie I
Letní semestr ak. r. 2023/2024 Fonetická variabilita angličtiny

Písemná práce

Studenti bakalářského oboru (nikoli nového studijního programu), kteří píšou bakalářskou práci na svém druhém oboru, z fonetiky píšou tzv. písemnou práci.

Písemná práce představuje ve většině případů dílčí materiálovou studii, která zahrnuje zpracování materiálu a stručnou prezentaci výsledků; teoretický úvod je jen velmi stručný. Spíš výjimečně může písemná práce představovat rešerši na zadané téma. V obou případech je doporučený rozsah písemné práce 10–12 stran.

Úvod > Studium > Bakalářské studium