Referenční hodnoty formantů

Tato stránka obsahuje doplňkový grafický materiál k článku Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny (Skarnitzl & Volín, 2012, Akustické listy), pdf.

Článek uvádí hodnoty samohláskových formantů pro 75 vysokoškolských studentů (48 žen, 27 mužů), kteří pokrývají hlavní dialektologické oblasti České republiky.

Následující obrázek ukazuje formantová pole pro mužské a ženské mluvčí na erbové (psychoakustické) a hertzové (objektivní, fyzikální) stupnici. Z obrázku je u a-ových, e-ových a o-ových vokálů patrný značný překryv fonologicky krátkého a dlouhého vokálu. U i-ových vokálů se rozdíl v kvalitě zmiňuje již několik desetiletí; proto také přepisujeme /ɪ/ a /iː/. Naše data nově naznačují jisté kvalitativní rozdíly i v případě u-ových vokálů; je možné, že se jedná o začínající jazykovou změnu v českém vokalickém systému. Data uvedená v článku naznačují, že rozdíly v kvalitě /u/ a /uː/ přesahují nejmenší vnímatelný rozdíl. Percepčně nápadný rozdíl v kvalitě u-ových vokálů zjistili na odlišných datech i olomoučtí fonetici Šimáčková a Podlipský.

formanty1-MF

Na základě těchto výsledků představujeme český vokalický systém v následující podobě, kde jsou krátké a dlouhé vysoké vokály zobrazeny zvlášť, zatímco elipsy nevysokých vokálů zahrnují krátký i dlouhý vokál dané kvality.

formanty2-M

Následující tabulka shrnuje zaokrouhlené hodnoty formantů (v hertzech) pro mužské mluvčí.

vokály F1 (Hz) F2 (Hz)
ɪ 410 1940
280 2260
e eː 570 1550
a aː 670 1250
o oː 470 1040
u 360 940
300 770