Kognitivní zátěž

Kognitivní zátěž při zpracování řeči s cizineckým přízvukem

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 14-08084S

Trvání: 2014-2015

Řešitel: Jan Volín
Členové týmu: R. Skarnitzl, P. Šturm, P. Čermák

Anotace:

Přestože hladké, bezproblémové mentální zpracování řeči se zdá být přirozeností, některé komunikační situace zahrnují faktory představující zvýšené nároky na mozkovou aktivitu. Výzkum z poslední doby naznačuje, že zvýšená kognitivní zátěž při zpracování řeči může ovlivnit nejen plynulý tok informací, ale také aktuální interpersonální ladění, někdy dokonce s dopadem na vnímanou důvěryhodnost mluvčího. Projekt je zaměřen na český přízvuk v angličtině a španělštině a zkoumá přínos jednotlivých konsonantických, vokalických a prozodických rysů českého přízvuku na specifické požadavky mentálního zpracování řeči. Klíčovou metodou je měření latence a chybovosti při monitorovacích experimentech. Řečový materiál bude vytvořen selekcí, štěpováním nebo syntézou/resyntézou s modifikacemi. Subjekty budou rodilí mluvčí angličtiny, španělštiny a češtiny. Obohacení teoretických znalostí může vést např. ke změnám v obsahu fonologických modulů při učení cizích jazyků.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Kognitivní zátěž