Základní operace

– Po spuštění programu se otevře objektové okno a obrázkové okno.
– Všechny základní operace provádíme v objektovém okně, do obrázkového okna vykreslujeme.

Otevření souboru – existující soubor otevřeme příkazy Read – Read from file…, případně zkratkou Ctrl+O

Ukládání souboru – změněný soubor uložíme pomocí nabídky Write
– zde si musíme zvolit typ souboru (např. zvuk Write to WAV file…, TextGrid Write to text file… apod.)

 

Vytvoření nového zvuku – můžeme vytvářet čisté tóny (sinusovky), složené tóny, bílý šum a impulsy
– tyto možnosti lze kombinovat, např. vytvořit bílý šum spolu se složeným tónem a dvěma impulsy
– pro vytváření používáme nabídku New – Sound – Create sound…
– vytvářený zvuk si pojmenujeme (Name) a zadáme jeho trvání (Starting time a Finishing time)
– vzorkovací frekvenci (Sampling frequency) většinou neměníme
– parametry zvuku zadáváme do kolonky Formula (vzoreček)

– přednastavené hodnoty ukazuje tento obrázek a můžeme si je vždy vyvolat (Standards)
– tento vzoreček vytvoří sinusovku o frekvenci 377 Hz a bílý šum

a) čistý tón – v části 1/2 * sin(2*pi*377*x) měníme pouze první koeficient, který udává relativní amplitudu, a frekvenci (377)
– pro vytvoření tónu s čtvrtinovou amplitudou o frekvenci 650 Hz tedy zadáme 1/4 * sin(2*pi*650*x)

b) složený tón – stejné jako výše, jednotlivé složky oddělíme znaménkem +
– vzoreček pro tón se složkami 200 a 400 Hz, kde druhá harmonická bude mít poloviční amplitudu, bude vypadat takto:
sin(2*pi*200*x) + 1/2*sin(2*pi*400*x)

c) bílý šum – můžeme použít přednastavenou hodnotu – randomGauss(0,0.1)

d) impulsy – v tomto pojetí impuls odpovídá maximální ampltiduě v jednom okamžiku (vzorku)
– zde je nutné počítat s vzorkovací frekvencí (přednastavená hodnota je 22050 Hz)
– pro generování impulsu využíváme příkaz col, která udává, v kterém vzorku (sloupci, column) se impuls nachází
– chceme-li tedy vytvořit impuls v čase 500 ms a vzorkovací frekvence je 22050 Hz (22050 vzorků / s), bude impuls v 11025. vzorku
– napíšeme tedy (col=11025)
– impulsy samozřejmě můžeme kombinovat se sinusovkami atd., např. 1/2*sin(2*pi*400*x) + (col=11025)

Úvod > Studium > Stránky kurzů > Akustika řeči > Základní operace