Sémantika a intonace českého verše počátku 20. století

Sémantika a intonace českého verše počátku 20. století

Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 20-15650S

Trvání: 2020-2022

Řešitel: Robert Kolár (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
Účastníci z FF UK: T. Bořil, J. Volín

Anotace:

Projekt se zaměřuje na českou poezii počátku 20. století, zejména na básníky označované jako buřiči
nebo postsymbolisté (K. Toman, V. Dyk, F. Šrámek a F. Gellner). Na tomto materiálu bude provedena
analýza sémantiky a intonace verše. Sémantika verše bude zkoumána pomocí topic modellingu za
stálého přihlížení k jednotlivým textům, jejich historii a kontextům, do kterých vstupují. Intonace
verše bude analyzována experimentálně pomocí k tomu vybudovaného korpusu zvukových nahrávek
a s užitím moderních statistických metod. Projekt je založen na spolupráci s předními domácími i
zahraničními spolupracovníky (Fonetický ústav FF UK, univerzitní pracoviště v Petrohradu a Tartu).
Výsledky budou časopisecké studie publikované doma i v zahraničí a závěrečná monografie.

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Sémantika a intonace českého verše počátku 20. století