O fonetické transkripci

Fonetický přepis (transkripce) patří k základním nástrojům nejen fonetiků, ale všech, kdo se zabývají jazyky. Důvod je jednoduchý – vztah mezi tím, jak daný jazyk zapisujeme pomocí písma, a tím, jak ho vyslovujeme, bývá jen málokdy zcela přímý. I v češtině, která je v tomto ohledu považována za relativně pravidelnou, existují výjimky. Protože je naše myšlení silně ovlivněno písmem, setkáváme se nezřídka například s názorem, že ve slově město vyslovujeme „e s háčkem“ nebo že ve slovech sysel přišel vyslovujeme odlišná „i“ – tvrdé a měkké. Fonetická transkripce nám s takovými problémy pomůže, protože zachovává přímý vztah mezi zapisovaným symbolem a vyslovovanou hláskou.

Již více než 130 let je průběžně rozvíjena mezinárodní fonetická abeceda IPA (International Phonetic Alphabet), jejímž cílem je systematicky zachytit hlásky všech jazyků světa. Na rozdíl od mnoha jiných systémů je přepis pomocí IPA relativně snadný a především konzistentní a všeobecně srozumitelný.

Poslední aktualizace IPA je z roku 2015: tabulku si můžete stáhnout zde.

Pokud transkripci používáte často, je výhodné naučit se přepis v počítači. Pro jednorázové přepisy lze použít online nástroje, například i2speak.

Úvod > O fonetice > Fonetická transkripce > O fonetické transkripci