Osvojování si kontrastní kvantity

Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života

Poskytovatel: Univerzita Karlova
Číslo: PRIMUS/17/HUM/19 FF

Trvání: 2018-2020

Řešitel: Kateřina Chládková
Účastníci z FF UK: M. Černá, N. Paillereau, Z. Oceláková

Anotace:

Projekt se zaměřuje na osvojování jazyka v nejrannějších stádiích vývoje. Zkoumáme, jak vypadá řečový signál, kterému je dítě vystaveno během prenatálního a brzkého postnatálního vývoje. Cílem je zodpovědět, jestli a jak prenatální zkušenost s okolním jazykem ovlivňuje percepční zpracování specifických typů hláskových kontrastů u novorozenců. Zaměřujeme se na samohláskovou délku a samohláskovou kvalitu. Vývojové změny v osvojování těchto dvou typů kontrastu jsou dále sledovány v průběhu prvního roku života dítěte, který je zásadním obdobím pro formování hláskových kategorií rodného jazyka.

Novorozenecká percepce hlásek je testována pomocí elektroencefalografie (EEG) a evokovaných potenciálů, a to ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. Percepce hlásek u 3 až 9 měsíčních kojenců je testována pomocí behaviorálních metod (sledování udržení pozornosti, měřením délky pohledu na daný podnět) v laboratoři LABELS. Vlastnosti a vliv okolního jazykového prostředí na vývoj osvojování si hlásek popíšeme pomocí teoretického a výpočetního modelu (umělé neuronové sítě).

Úvod > Věda a výzkum > Ukončené projekty > Osvojování si kontrastní kvantity