Statistické metody

Doporučujeme nainstalovat samotné R (hledat: download r), pro Windows instalovat buď 32bitovou verzi (univerzální), pro 64bitový systém je možné zvolit 64bitovou verzi (optimalizovaná).

Pro příjemnou práci nainstalovat navíc RStudio (hledat: download rstudio).

Nastavení univerzální kódování nejen českých znaků UTF-8 v RStudiu: menu Tools -> Global Options, vlevo druhé shora Code, vpravo záložka Saving, dole Default text encoding. Klepnout na Change… a vybrat UTF-8.

Nastavení odsazování v RStudiu: Tools, Global Options…, Code Editing, Tab width: 4.

Problémy a jejich řešení

Tahák

Úvod R [txt], Úvod R [docx], zazipováno – můžete si doplnit o vlastní poznámky

Úvod do práce v R

1. Zadávání čísel a jednoduché výpočty 6. Chybějící hodnoty
2. Faktorové proměnné 7. Výběr částí vektorů, podmínky
3. Generování hodnot (kostka, mince) 8. Tabulky, načítání a ukládání data.frame
4. Histogram, krabicový graf, kvantily 9. Ukládání hezkých obrázků
5. Skripty

Statistické výpočty v R

10. Rozdělení náhodných veličin 15. Testy četností
11. Centrální limitní věta 16. Testy středních hodnot
12. Intervalové odhady 17. ANOVA
13. Testy a p-hodnota 18. Lineární regrese a korelace
14. Testování rozdělení

Další užitečné operace v R a RStudiu

20. R Markdown
21. Tidy data: užitečné manipulace s tabulkami
22. Grammar of graphics: ggplot2
Úvod > Studium > Stránky kurzů > Statistické metody