Statistické metody

Doporučujeme nainstalovat samotné R (hledat: download r), pro Windows instalovat buď 32bitovou verzi (univerzální), pro 64bitový systém je možné zvolit 64bitovou verzi (optimalizovaná).

Pro příjemnou práci nainstalovat navíc RStudio (hledat: download rstudio).

Nastavení univerzální kódování nejen českých znaků UTF-8 v RStudiu: menu Tools -> Global Options, vlevo druhé shora Code, vpravo záložka Saving, dole Default text encoding. Klepnout na Change… a vybrat UTF-8.

Nastavení odsazování v RStudiu: Tools, Global Options…, Code Editing, Tab width: 4.

Problémy a jejich řešení

RStudio nenaskočí (objeví se pouze prázdné okno s nefunkčním menu)

Pravděpodobně jste nainstalovali RStudio do vlastního adresáře, jehož cesta obsahuje diakritiku (např. české znaky).

Odinstalujte RStudio a znovu ho nainstalujte do defaultního adresáře (C:\Program Files)

České znaky ve skriptech

Nastavte si univerzální kódování nejen českých znaků UTF-8 v RStudiu podle návodu na začátku této stránky.

Nelze instalovat packages kvůli oprávnění zápisu / zlobí dočasné složky obsahující diakritiku v adresářové cestě

Jednoduchá varianta: klepněte na ikonu RStudia (buď na ploše nebo po vyhledání ve Start-nabídce) pravým tlačítkem a zvolte „Spustit jako správce“.

Snad nejuniverzálnější varianta: nastavení vlastních složek pro celé R

 1. Vytvořte si přímo na disku C: adresář c:\tempr
 2. Najděte složku, kde máte nainstalováno R, uvnitř bude složka „etc“
  (může to být např. c:\Program Files\R\R-?.?.?\etc\Pozn. otazníky znázorňují aktuální verzi R
 3. Do této složky uložte textový soubor Renviron.site, který obsahuje následující řádky:
  TMPDIR=c:/tempr
  TMP=c:/tempr
  TEMP=c:/tempr
  R_LIBS_USER=c:/tempr
 4. Pak spusťte RStudio a mělo by si to dočasné soubory i instalované knihovny vytvářet v „nekonfliktní“ složce c:\tempr.

Další možná varianta:

 1. Zapněte RStudio a v menu Tools, Install Packages se podívejte, jaká složka je nastavena v Install to Library.
 2. Ve Windows se dostaňte k tomuto adresáři (např. přes Tento Počítač) a klepněte na něj pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti, záložka Zabezpečení.
 3. Klikněte na Upravit a nejdříve vyberte SYSTEM, a pak postup opakujte i pro vaše přihlašovací uživatelské jméno, které by v seznamu také mělo být. Zaškrtněte ve sloupci Povolit tyto možnosti: Měnit, Číst a spouštět, Zobrazovat obsah složky, Číst, Zapisovat.
  Vše potvrďte. Od této chvíle by instalace balíčků v Rstudiu měla jít.

Tahák

Úvod R [txt], Úvod R [docx], zazipováno – můžete si doplnit o vlastní poznámky

Řešení posledního úkolu

Zde

Úvod do práce v R

1. Zadávání čísel a jednoduché výpočty 6. Chybějící hodnoty
2. Faktorové proměnné 7. Výběr částí vektorů, podmínky
3. Generování hodnot (kostka, mince) 8. Tabulky, načítání a ukládání data.frame
4. Histogram, krabicový graf, kvantily 9. Ukládání hezkých obrázků
5. Skripty

Statistické výpočty v R

10. Rozdělení náhodných veličin 15. Testy četností
11. Centrální limitní věta 16. Testy středních hodnot
12. Intervalové odhady 17. ANOVA
13. Testy a p-hodnota 18. Lineární regrese a korelace
14. Testování rozdělení 19. Vícenásobná regrese a mixed-effects modely + poznámky B. Winter

Další užitečné operace v R a RStudiu

20. R Markdown
21. Tidy data: užitečné manipulace s tabulkami
22. Grammar of graphics: ggplot2
Úvod > Studium > Stránky kurzů > Statistické metody