Zemřel doc. Miroslav Ptáček, bývalý ředitel Fonetického ústavu

S lítostí oznamujeme, že zemřel doc. Miroslav Ptáček, bývalý ředitel Fonetického ústavu.

Doc. ing. Miroslav Ptáček, CSc., byl inženýr akustik, v devadesátých letech 20. století se habilitoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Dlouhá léta byl jeho hlavním působištěm Výzkumný ústav pro sdělovací techniku (později Tesla VÚST). K fonetické problematice ho blíže přivedla nejprve spolupráce s akustikem ing. Vlastimilem Maláčem a fonetičkou dr. Blankou Borovičkovou, především však trvalý zájem o problematiku syntézy řeči. Od poloviny osmdesátých let byl častým hostem odborného fonetického semináře a jeho pomoc výzkumným projektům FÚ byla neocenitelná, zejména vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení fakultního pracoviště. Již v sedmdesátých letech stál u počátků práce VÚSTu na difonové syntéze češtiny a v polovině devadesátých let pak vytvořil pro potřeby univerzitního fonetického výzkumu jednoduchý, dobře použitelný program pro syntézu typu text-to-speech. V té době byl již interním pracovníkem Fonetického ústavu FF UK a od roku 1995 se ujal na čtyři roky jeho vedení. V roce 1999 odešel do důchodu.

Úvod > Nástěnka > Zemřel doc. Miroslav Ptáček, bývalý ředitel Fonetického ústavu