LaS2

Článek v Language and Speech

V prestižním impaktovaném časopise Language and Speech byl v rámci služby OnlineFirst vydán článek R. Skarnitzla a P. Šturma zabývající se asimilací znělosti u českých a slovenských mluvčích angličtiny.

FIM

Fonetická identifikace mluvčího

Publikace Fonetická identifikace mluvčího z roku 2014 získala ocenění rektora Univerzita Karlovy v Praze za excelentní monografie. Kniha se zabývá možnostmi identifikace mluvčího z řečového signálu, ale zároveň ve vybraných oblastech doplňuje či aktualizuje popis zvukového plánu češtiny. Na knize se kromě členů FÚ významně podíleli i studenti magisterského a doktorského studia fonetiky.

ZBRK

Zvuková báze řečové komunikace

Naše nová publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací
ZBŘKkniha
rPraat-mPraat