dubleta banner

Karetní hra Dubleta

Nová fonetická hra na postřeh a soustředěnost. Plíce, jazyk, zuby, rys! Praat, mikrofon, Chlumský! Nečekaně veselá a návyková hra do vlaku, na přestávky nebo do hospody, zabaví pár i osm lidí.

Více informací
ČRo plus banner

Reportáž o fonetice na ČRo plus

Poslechněte si reportáž o významu a praktickém uplatnění fonetiky z přednášky Tomáše Bořila během Týdne vědy AV ČR konané na FF UK v Praze dne 2. 11. 2016.

Více informací
LaS2

Článek v Language and Speech

V prestižním impaktovaném časopise Language and Speech byl v rámci služby OnlineFirst vydán článek R. Skarnitzla a P. Šturma zabývající se asimilací znělosti u českých a slovenských mluvčích angličtiny.

ZBRK

Zvuková báze řečové komunikace

Naše nová publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací
ČRo plus nástěnka
web_pultik-v_2_cz_2-002-300x212
tvt2
ZBŘKkniha
rPraat-mPraat