Forenzní fonetika v HN

V pátek 27. ledna vyšel v příloze Hospodářských novin článek podrobně rozebírající zajímavé aspekty forenzní fonetiky.

Více informací

Reportáž o forenzní fonetice na ČRo Plus

Poslechněte si reportáž o forenzní fonetice, kterou s Radkem Skarnitzlem vedl Josef Kluge z Českého rozhlasu Plus.

Více informací

Karetní hra Dubleta

Nová fonetická hra na postřeh a soustředěnost. Plíce, jazyk, zuby, rys! Praat, mikrofon, Chlumský! Nečekaně veselá a návyková hra do vlaku, na přestávky nebo do hospody, zabaví pár i osm lidí.

Více informací

Reportáž o fonetice na ČRo plus

Poslechněte si reportáž o významu a praktickém uplatnění fonetiky z přednášky Tomáše Bořila během Týdne vědy AV ČR konané na FF UK v Praze dne 2. 11. 2016.

Více informací

Zvuková báze řečové komunikace

Naše nová publikace představuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Systematicky je rozebrán zvukový plán češtiny, kniha se věnuje segmentálním i prozodickým jevům. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu.

Více informací